Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

11 maart 2024
Cassatie Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation Ken uw klassiekers

Poot/ABP-arrest | Ken uw klassiekers

Deze keer in ‘Ken uw klassiekers’: Poot/ABP, een ondernemingsrechtelijke klassieker uit 1994 over zogenoemde ‘afgeleide schade’.
Lees verder
26 februari 2024
Cassatie Corporate / M&A Ken uw klassiekers

Wennex-arrest | Ken uw klassiekers

In het nog altijd relevante Wennex-arrest staat de vraag centraal of aandeelhouders van een vennootschap onderling afspraken mogen maken over de wijze waarop zij hun stem uitbrengen in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Lees verder
15 februari 2024
Cassatie Ken uw klassiekers

Het Pekingeenden-arrest | Ken uw klassiekers

Het Pekingeenden-arrest uit 1968 (ECLI:NL:HR:1968:AB6996) is één van de bekendste voorbeelden van rechtsverwerking uit de Nederlandse rechtspraak, en is nog steeds relevant voor het leerstuk rechtsverwerking. Bovendien laat het arrest nieuw licht schijnen op de discussie over het toepassingsbereik van een in 1992 geïntroduceerde wettelijke vorm van rechtsverwerking: de algemene verbintenisrechtelijke klachtplicht van artikel 6:89 BW.
Lees verder
16 januari 2024
Cassatie Ken uw klassiekers

Blaauboer/Berlips | Ken uw klassiekers

Het verschil tussen goederenrechtelijke rechten en persoonlijke rechten komt voor het eerst nadrukkelijk naar voren in de klassieker Blaauboer/Berlips en vormt een belangrijke basis voor de structuur van het huidige Burgerlijk Wetboek.
Lees verder
25 oktober 2023
Cassatie Intellectuele Eigendom & Technologie Ken uw klassiekers Merken, modellen en reclame Octrooirecht & technologie

Holland Nautic / Decca | Ken uw klassiekers

Profiteren van andermans prestatie. Dat klinkt onrechtmatig, maar is dat het ook? In 1986 wees de Hoge Raad het arrest Holland Nautic / Decca dat tot op heden als standaardarrest geldt voor het aanhaken en aanleunen op andermans prestatie of bedrijfsactiviteiten.
Lees verder
5 oktober 2023
Intellectuele Eigendom & Technologie Ken uw klassiekers Octrooirecht & technologie

Huawei / ZTE | Ken uw klassiekers

Ditmaal komt er echter een recentere uitspraak aan bod: in Huawei v. ZTE (2015) heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uiteengezet waartoe een FRAND-verklaring verplicht. Dit arrest is in de rechtspraktijk nu al verworden tot een heuse moderne klassieker.
Lees verder
3 oktober 2023
Cassatie Ken uw klassiekers

Berg en Dalse Watertoren I en II | Ken uw klassiekers

Uit de nog altijd relevante arresten Berg en Dalse Watertoren I en II vloeit voort dat het recht van eigendom weliswaar vrijelijk kan worden gebruikt, maar niet mag worden misbruikt.
Lees verder
22 augustus 2023
Cassatie Ken uw klassiekers

Amsterdam/Ikon | Ken uw klassiekers

Het arrest heeft de afgelopen jaren weer aan relevantie toegenomen, gezien de toenemende mate van rechtseenheid tussen het bestuursrecht en het civiele recht.
Lees verder
27 juli 2023
Arbeidsrecht Cassatie Ken uw klassiekers

Van der Gulik/Vissers & Partners: recht op loon tijdens schorsing | Ken uw klassiekers

Als het gaat om het recht op loon tijdens een schorsing of op non-actiefstelling is het arrest Van der Gulik/Vissers & Partners nog altijd heersend.
Lees verder
1 mei 2023
Cassatie Ken uw klassiekers

Ohra/Goilo: rechtsverwerking door een verzekeraar | Ken uw klassiekers

In het klassieke Ohra/Goilo-arrest formuleert de Hoge Raad een rechtsverwerkingsregel voor verzekeraars, die tot op de dag van vandaag van belang is voor de praktijk.
Lees verder
31 maart 2023
Arbeidsrecht Ken uw klassiekers

ABN AMRO/Malhi | Ken uw klassiekers

In het arrest ABN AMRO/Malhi heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag onder welke omstandigheden een uitzendkracht een werknemer van de inlener is geworden.
Lees verder
24 maart 2023
Commerciële Contracten Corporate / M&A Ken uw klassiekers

Arrest Briljant Schreuders/ABP | Ken uw klassiekers

Het arrest Briljant Schreuders/ABP heeft betrekking op artikel 6:258 lid 1 BW, dat bepaalt dat de rechter, indien partijen dit vorderen, de gevolgen van een overeenkomst kan wijzigen of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden op basis van onvoorziene omstandigheden.
Lees verder