Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

19 oktober 2023
Financial Litigation

Bitcoin en schadevergoeding bij verlies

Recent heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een arrest meer duidelijkheid gegeven over schadevergoeding bij verlies van bitcoin.
Lees verder
10 oktober 2023
Financial Litigation

Schade door fraude, bank aansprakelijk?

In deze blog staat de vraag centraal of slachtoffers de bank waar een fraudeur klant is aansprakelijk kunnen stellen voor de door hen (als gevolg van de fraude) geleden schade. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag of het Nederlands recht nog steeds van toepassing is in het geval dat een Nederlandse partij benadeeld wordt door een bank met een Europees paspoort.
Lees verder
22 september 2023
ESG Financial Litigation

Klimaat- en mensenrechtenclaims: lawyer’s paradise

Nieuwe Europese Richtlijn (CSRD) zal volop brandstof zijn voor een explosie van procedures over klimaat en mensenrechten. En dat gaat verder dan je op het eerste gezicht denkt.
Lees verder
16 mei 2023
Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation

Betaalrekening voor alle zakelijke klanten?

Op 10 mei 2023 maakte de Nederlandse Vereniging van Banken bekend dat banken nu eindelijk zullen onderzoeken onder welke voorwaarden zij aan alle bonafide ondernemers een betaalrekening kunnen verstrekken. En dat is goed nieuws.
Lees verder
4 mei 2023
Financial Litigation

Als banken hun opzeggingsbeleid niet herzien, doet de rechter het (wellicht) wel!

De risico’s en gevolgen van unbankability worden meer en meer door rechters onder ogen gezien. Het uitbannen van contant geld en de tendens bij banken hun risico’s uit te sluiten in plaats van te beheersen, krijgen ook in de jurisprudentie terecht steeds meer aandacht.
Lees verder
24 april 2023
Cassatie Financial Litigation

Hoge Raad: oordeel Ondernemingskamer in SNS-zaak blijft in stand

Op vrijdag 21 april 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatieprocedure tussen de minister van Financiën en een groot aantal onteigende houders van achtergestelde obligaties en leningen met betrekking tot SNS Reaal en SNS Bank. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de minister van Financiën verworpen.
Lees verder
1 december 2022
Financial Litigation

William Schonewille over crypto’s en het instorten van cryptobeurs FTX

In het Radio 1-programma van BNNVARA ‘Vroeg!’ van donderdag 1 december 2022 praat William Schonewille over crypto’s en de risico’s ervan, naar aanleiding van het omvallen van cryptobeurs FTX.
Lees verder
18 oktober 2022
Financial Litigation

William Schonewille over rechtszaak tussen internetbank bunq en DNB

In het Radio 1-programma van BNNVARA ‘Vroeg!’ van dinsdag 18 oktober 2022 praat William Schonewille over de rechtszaak tussen de online bank bunq en De Nederlandsche Bank.
Lees verder
11 oktober 2022
Financial Litigation

Cliëntenonderzoek niet afronden = geen betaalrekening  

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bepaalt in dat geval dat het verboden is om de relatie aan te gaan. Dat betekent echter niet per definitie dat elke keer als het cliëntenonderzoek naar het oordeel van de bank mislukt de (potentiële) klant aan het kortste eind trekt.
Lees verder
24 augustus 2022
Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation

Niet altijd contractsvrijheid bij zakelijke betaalrekening

Banken weigeren regelmatig een betaalrekening aan een onderneming te verstrekken. Uit angst voor hoge boetes vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals bijvoorbeeld de boete van € 775 miljoen van ING Bank[1], bedienen banken klanten waaraan integriteits- of reputatierisico’s kleven het liefst helemaal niet.
Lees verder
29 juli 2022
Financial Litigation

Bancaire zorgplicht versus contractsvrijheid

De Hoge Raad oordeelt dat banken, op grond van de zorgplicht tegenover derden, onder omstandigheden een betaalrekening aan ondernemingen moeten verstrekken. Afgevraagd wordt of dit past binnen het terughoudende karakter van voornoemde zorgplicht, en of ondernemingen die veel contant geld gebruiken daarbij gebaat zijn zonder dat zij kunnen afstorten.
Lees verder
19 juli 2021
Financial Litigation

De keerzijde van “stevig optreden” door financiele toezichthouders

Lees verder