Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

12 september 2023
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences Octrooirecht & technologie

Pharma Alert | Apixaban-vonnis vernietigd in hoger beroep: inbreukverbod toegewezen

Bij arrest van 15 augustus 2023 in een kort geding aangespannen door Bristol-Myers Squibb, heeft het Hof Den Haag aan Sandoz, Stada en Teva het verbod opgelegd om generiek apixaban op de markt te brengen. In dit arrest vernietigt het Hof het vonnis van de voorzieningenrechter van 17 mei 2023.
Lees verder
28 oktober 2022
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences Octrooirecht & technologie

Pharma update | Voorlopige voorziening fingolimod ook in hoger beroep afgewezen

In haar beslissing in kort geding van 18 oktober 2022 bevestigt het Gerechtshof Den Haag (“Hof”) de beslissing in eerste aanleg waarin de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag de vordering tot een voorlopige voorziening van Novartis tegen Mylan heeft afgewezen
Lees verder
11 juli 2022
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Octrooirecht & technologie

Pharma update | Voorzieningenrechter verklaart fingolimod 0,5 mg octrooi voorlopig ongelding

In zijn vonnis in kort geding van 21 juni 2022 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag het octrooi EP 2 959 894 (“EP 894”) betreffende fingolimod 0,5 mg van Novartis voorlopig ongeldig verklaard.
Lees verder
1 juni 2022
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences

Pharma update | Apixaban-octrooi en ABC voorlopig ongeldig verklaard

Volgens de voorzieningenrechter is er geen sprake van uitvinderswerkzaamheid wegens gebrek aan plausibiliteit en bestaat dus een goede kans dat het octrooi (en het ABC) in kort geding nietig zal worden verklaard.
Lees verder
4 juli 2019
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences Octrooirecht & technologie

Pharma update: pemetrexed tromethamine geen inbreuk op octrooi pemetrexed dinatrium

In haar vonnis van 19 juni 2019 heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat het generieke pemetrexed tromethamine van Fresenius Kabi niet valt binnen de beschermingsomvang van Eli Lilly’s octrooi voor pemetrexed dinatrium.
Lees verder
26 maart 2019
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences Octrooirecht & technologie

Pharma update: Apothekersvrijstelling geïntroduceerd in Rijksoctrooiwet

Lees verder
29 oktober 2018
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences

Farma update: ABC MSD voor ezetimibe + simvastatine ongeldig

Lees verder
18 juni 2018
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences

Pharma update: geen verbod tegen generieke combinatie ezetimibe en simvastatine

Lees verder
26 maart 2018
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences Octrooirecht & technologie

Pharma update: octrooi tadalafil vernietigd

Lees verder
9 november 2017
Cassatie Farma & Regulatory Life Sciences Octrooirecht & technologie

Farma update: Hoge Raad erkent indirecte inbreuk op Swiss-type claims

Lees verder
6 november 2017
Farma & Regulatory Life Sciences Octrooirecht & technologie

Farma update: inbreuk op octrooi Pemetrexed Dinatrium

Lees verder
6 juli 2017
Farma & Regulatory Intellectuele Eigendom & Technologie Life Sciences

Farma update: vragen aan Europese Hof omtrent carve‑out beleid CBG

Lees verder