Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

28 november 2022
Estate Planning

Nihilbeding in huwelijkse voorwaarden: nietigheid of contractsvrijheid?

Op 25 november 2022 heeft de Hoge Raad in lijn met eerdere uitspraken geoordeeld dat een nihilbeding opgenomen in huwelijkse voorwaarden buiten het zicht van echtscheiding nietig is.
Lees verder
16 mei 2022
Estate Planning

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten

In de blogreeks ‘Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en aandachtspunten’ komen belangrijke kwesties bij notariële akten aanbod als huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten en testamenten.
Lees verder
12 mei 2022
Estate Planning

Estate Planning | Levenstestamenten

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | deel 5: Levenstestamenten. In dit deel wordt er opgegaan in de situatie dat u als directeur-grootaandeelhouder (al dan niet tijdelijk) uw taken als directeur van uw besloten vennootschap niet kunt uitoefenen.
Lees verder
21 april 2022
Estate Planning

Estate Planning | Testamenten na 2003 maar vóór 2010

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 4: Testamenten na 2003 maar vóór 2010. Per 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Op grond van de Successiewet 1956 worden twee belastingen geheven: schenk- en erfbelasting. Wij gaan voor nu uitsluitend in op de heffing van erfbelasting.
Lees verder
31 maart 2022
Estate Planning

Estate Planning | Testamenten vóór 2003

Estate planning en verouderde notariële akten: signaleringen en belangrijke aandachtspunten | Deel 3: Testamenten vóór 2003. Vóór 1 januari 2003 gold nog het oude wettelijke erfrecht. Wanneer testamenten zijn opgesteld vóór 2003 kan het daarom zijn dat daarin bepalingen zijn opgenomen die inmiddels anders uitwerken dan gedacht vanwege het huidige wettelijke erfrecht.
Lees verder
9 maart 2022
Estate Planning

Estate Planning | Samenlevingscontract

In deel 1 van de blogreeks zijn wij ingegaan op huwelijkse voorwaarden. In Nederland wonen echter ook veel mensen ongehuwd samen (waarbij wij doelen op twee personen die een affectieve relatie met elkaar hebben en een gezamenlijke huishouding voeren). In dit tweede deel gaan wij daarom in op een mogelijk aandachtspunt in samenlevingscontracten tussen ongehuwd samenwonenden.
Lees verder
16 februari 2022
Estate Planning

Estate Planning | Huwelijkse voorwaarden

Op huwelijken die werden gesloten vóór 1 januari 2018 zonder het maken van huwelijkse voorwaarden is de wettelijke algehele gemeenschap van goederen van toepassing. Gevolg van de algehele gemeenschap van goederen is dat in beginsel het vermogen van beide echtgenoten samenvloeit tot één vermogen.
Lees verder