Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

10 juni 2024
Commercial Litigation Corporate Litigation

Wet modernisering bewijsrecht: het inzagerecht, inzichtelijk gemaakt 

Volgens de wetgever geldt het inzagerecht niet langer als een soort ultimum remedium. Het komt op gelijke voet te staat met de andere bewijsverrichtingen. Het inzagerecht krijgt dus een nieuw likje verf. Het is de vraag of dit enkel cosmetisch is, of daadwerkelijk de aard van dit instrument verandert.
Lees verder
22 mei 2024
Commercial Litigation Corporate Litigation ESG Merken, modellen en reclame

Misleidende milieuclaims: de juridische risico’s van greenwashing

Het groeiende bewustzijn van zowel consumenten als ondernemingen over milieuvriendelijkheid beïnvloedt steeds vaker de keuze voor de aankoop van een product. Maar wat als een product niet zo duurzaam is als wordt beweerd en sprake is van zogenoemde greenwashing?
Lees verder
11 maart 2024
Cassatie Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation Ken uw klassiekers

Poot/ABP-arrest | Ken uw klassiekers

Deze keer in ‘Ken uw klassiekers’: Poot/ABP, een ondernemingsrechtelijke klassieker uit 1994 over zogenoemde ‘afgeleide schade’.
Lees verder
1 maart 2024
Commercial Litigation Corporate Litigation

De mini-enquête bij stichtingen: de slag om kasteel Oud-Wassenaar (artikel 2:298 BW)

Geen leden, geen aandeelhouders, geen vennoten, en toch beheren stichtingen soms vele miljarden aan vermogen. Waar de governance bij verenigingen-of vennootschappen omgeven is met checks-and-balances kan deze bij stichtingen vrij eenvoudig worden vormgegeven. In beginsel is er namelijk alleen een bestuur. Een stichting kan daarmee vatbaar zijn voor misbruik.
Lees verder
25 januari 2024
Commercial Litigation Corporate Litigation Intellectuele Eigendom & Technologie

Ex parte maatregelen in het gewone kort geding: sluiproute naar succes

Deze blog onderzoekt de mogelijkheden binnen het gewone civiele procesrecht om ex parte vorderingen toegewezen te krijgen. Dat wil zeggen, buiten de voornoemde specifieke grond voor het handhaven van intellectuele eigendomsrechten.
Lees verder
9 januari 2024
Commercial Litigation Corporate Litigation

Aandeelhoudersgeschillen: alles in één?

Op 19 september 2023 wees de Ondernemingskamer een interessante beschikking.[1] Daarin lijkt zij de mogelijkheid om in een geschillenregeling ook ‘samenhangende vorderingen’ in te stellen, verder te verruimen.
Lees verder
4 september 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Fusies en overnames | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit laatste deel van de blogreeks ‘kernuitspraken ondernemingsrecht’ worden een aantal van de belangrijkste uitspraken op het gebied van fusies en overnames besproken. Onderwerpen die aan bod komen zijn de uitleg van garanties in overnamecontracten en de rol van de onderzoeks- en mededingingsplicht daarbij (Hoog Catharijne en VBI / Beerkens Paint B.V.). Daarnaast worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van vennootschapsorganen bij overnames en de financiering daarvan (Hiltermann Lease, AkzoNobel en PCM) besproken.
Lees verder
10 augustus 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Enquêterecht | Kernuitspraken ondernemingsrecht

Binnen een vennootschap kunnen zich tal van conflictsituaties voordoen. Een enquêteprocedure kan hierbij een oplossing bieden.
Lees verder
21 juli 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp staat bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement van de vennootschap centraal. We bespreken onder meer de volgende vragen: wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden in het geval van faillissement? Wanneer kan een bestuurder aan aansprakelijkheid ontkomen? En kan de aansprakelijkheid van een feitelijk beleidsbepaler worden ‘doorgegeven’ aan de bestuurders van de feitelijk beleidsbepaler?
Lees verder
18 juli 2023
Corporate Litigation ESG

Duurzaamheidsverslaggeving: wat is de CSRD?

In deze blog bespreken wij de achtergrond, het toepassingsbereik, de kernverplichtingen en de gefaseerde inwerkingtreding van de CSRD.
Lees verder
6 juli 2023
Commercial Litigation Corporate Litigation

Matigingsbevoegdheid van de rechter: mag het een beetje minder?

Soms kan het boedeltekort de hoogte van de schade, die door het onbehoorlijk bestuur is veroorzaakt, overtreffen. Is het dan terecht om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het volledige boedeltekort?
Lees verder
8 juni 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Kernuitspraken ondernemingsrecht | Externe bestuurdersaansprakelijkheid

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de belangrijkste uitspraken die zien op externe bestuurdersaansprakelijkheid, dat wil zeggen: de aansprakelijkheid van het bestuur jegens de anderen dan de vennootschap, zoals aandeelhouders of schuldeisers.
Lees verder