Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

7 september 2023
Cassatie Commerciële Contracten Nieuw verschenen arresten

Kun je Haviltex contractueel uitsluiten?

In contractenrechtland wordt al ruime tijd gediscussieerd over de vraag of contractspartijen met een contractuele uitlegbepaling de Haviltex-maatstaf buiten de deur kunnen houden. Bij beschikking van 25 augustus 2023 kon de Hoge Raad een contractuele uitlegbepaling met die strekking niet beoordelen. Wel bevestigt de Hoge Raad impliciet dat het mogelijk is om een eigen, contractuele uitlegmaatstaf overeen te komen.
Lees verder
17 mei 2023
Commerciële Contracten

Over ambtshalve toepassing van het Weens Koopverdrag

Het komt voor dat partijen niet door hebben dat het Weens Koopverdrag van toepassing is op hun rechtsrelatie, waardoor er in een procedure geen debat wordt gevoerd over het toepasselijke recht. Dient een rechter in zo’n geval ambtshalve te beoordelen of het Weens Koopverdrag van toepassing is?
Lees verder
24 maart 2023
Commerciële Contracten Corporate / M&A Ken uw klassiekers

Arrest Briljant Schreuders/ABP | Ken uw klassiekers

Het arrest Briljant Schreuders/ABP heeft betrekking op artikel 6:258 lid 1 BW, dat bepaalt dat de rechter, indien partijen dit vorderen, de gevolgen van een overeenkomst kan wijzigen of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden op basis van onvoorziene omstandigheden.
Lees verder
6 februari 2023
Cassatie Commerciële Contracten Ken uw klassiekers

Exoneratiebeding – Saladin/HBU | Ken uw klassiekers

De vraag of een beroep op een exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, hangt af van de omstandigheden van het geval. In Saladin/HBU heeft de Hoge Raad verschillende omstandigheden naar voren gebracht die een rol kunnen spelen.
Lees verder
6 september 2022
Commerciële Contracten

Handelaars en onlinemarktplaatsen opgelet: nieuwe consumentenwetgeving

Er verandert veel voor professionele partijen die op afstand (zoals online) overeenkomsten sluiten met consumenten. Om enigszins orde te scheppen in het snel ontwikkelende consumentenrecht, worden in deze blog de belangrijkste veranderingen in de wet- en regelgeving besproken.
Lees verder
2 augustus 2022
Cassatie Commerciële Contracten Ken uw klassiekers

DSM/Fox-arrest | Ken uw klassiekers

In deze zaak, tussen een pensioenfonds en een werknemer die deelneemt aan het pensioenfonds, staat een uitlegvraag centraal over een anti-cumulatiebepaling in het pensioenreglement.
Lees verder
10 juni 2022
Cassatie Commerciële Contracten Ken uw klassiekers

Oerlemans/Driessen | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het arrest Oerlemans/Driessen betreft de aansprakelijkheid van verkopers van (naar later blijkt) gebrekkige industrieel vervaardigde producten.
Lees verder
20 oktober 2021
Cassatie Commerciële Contracten Ken uw klassiekers

Afgebroken onderhandelingen | Ken uw klassiekers

Niet alle onderhandelingen leiden tot een deal. Partijen kunnen verschillende verwachtingen hebben, liever met een ander in zee gaan, in z’n geheel afzien van de plannen: er zijn vele redenen denkbaar om de stekker uit onderhandelingen te trekken. De contractsvrijheid brengt mee dat iedereen in beginsel vrij is om onderhandelingen wanneer en waarom dan ook af te breken.
Lees verder
7 oktober 2021
Commerciële Contracten Vastgoed

Conclusie advocaat-generaal Wissink in prejudiciële procedure over huur en corona

Lees verder
14 juni 2021
Commerciële Contracten

Consistente uitleg en toepassing van klachtbedingen

Lees verder
10 mei 2021
Commerciële Contracten EU & Mededinging Vastgoed

Huisje, boompje, boete van de ACM voor verboden bemiddelingskosten

Lees verder
2 februari 2021
Commercial Litigation Commerciële Contracten Corporate Litigation

Tenuitvoerlegging vonnissen na de Brexit

Lees verder