Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

6 juli 2023
Commercial Litigation Corporate Litigation

Matigingsbevoegdheid van de rechter: mag het een beetje minder?

Soms kan het boedeltekort de hoogte van de schade, die door het onbehoorlijk bestuur is veroorzaakt, overtreffen. Is het dan terecht om de bestuurder aansprakelijk te stellen voor het volledige boedeltekort?
Lees verder
16 mei 2023
Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation

Betaalrekening voor alle zakelijke klanten?

Op 10 mei 2023 maakte de Nederlandse Vereniging van Banken bekend dat banken nu eindelijk zullen onderzoeken onder welke voorwaarden zij aan alle bonafide ondernemers een betaalrekening kunnen verstrekken. En dat is goed nieuws.
Lees verder
2 mei 2023
Commercial Litigation Corporate Litigation

Openbaarheid van rechtspraak: de Hoge Raad schept duidelijkheid

Moet iedereen kunnen nagaan welke procedures er lopen tegen een bepaalde partij? Op 21 april 2023 heeft de uitspraak gedaan naar aanleiding van een vordering tot cassatie in het belang der wet.
Lees verder
12 januari 2023
Commercial Litigation Corporate / M&A

Personenvennootschappen | Kernuitspraken ondernemingsrecht

De uitspraken die we in deze blog bespreken zien op een aantal voor de praktijk belangrijke aspecten van de personenvennootschap. Kan men door het sluiten van een overeenkomst van opdracht bijvoorbeeld ‘per ongeluk’ een maatschap zijn aangegaan (Dierenartsenpraktijk)? Wie kan aansprakelijk worden gehouden voor de verplichtingen van een personenvennootschap en voor welk deel (Advocatenmaatschap, Lunchroom de Katterug, Eiser / Bpf)? Ook wordt ingegaan op het vraagstuk of een personenvennootschap als zelfstandig werkgever kan worden aangemerkt en of de personenvennootschap (in…
Lees verder
12 januari 2023
Commercial Litigation Corporate / M&A

Kernuitspraken ondernemingsrecht

De advocaten van Corporate Litigation adviseren en procederen, onder andere, over overnamegeschillen, aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders en diverse andere ondernemingsrechtelijke geschillen. Daartoe voeren zij procedures bij de (gewone) civiele rechter, de Ondernemingskamer en in arbitrage.
Lees verder
1 december 2022
Commercial Litigation Corporate Litigation

De zekerheidstelling voor proceskosten: heeft de Hoge Raad voldoende oog voor de positie van de notaris?

In september 2022 wees de Hoge Raad een arrest over zekerheidstelling voor proceskosten. Marjolein van Rest bespreekt de lastige positie waarin een notaris kan komen zodra er geld op de derdengeldenrekening wordt gestort.
Lees verder
4 oktober 2022
Cassatie Commercial Litigation Corporate Litigation Ken uw klassiekers

Kelderluik-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van Barentskrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het Kelderluik-arrest is nog steeds het standaardarrest voor het leerstuk van gevaarzetting. Het is daarom met recht een klassieker te noemen. Hoe zat het ook alweer met het Kelderluik-arrest?
Lees verder
24 augustus 2022
Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation

Niet altijd contractsvrijheid bij zakelijke betaalrekening

Banken weigeren regelmatig een betaalrekening aan een onderneming te verstrekken. Uit angst voor hoge boetes vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals bijvoorbeeld de boete van € 775 miljoen van ING Bank[1], bedienen banken klanten waaraan integriteits- of reputatierisico’s kleven het liefst helemaal niet.
Lees verder
19 augustus 2022
Cassatie Commercial Litigation Corporate Litigation Ken uw klassiekers

Het Albada Jelgersma-arrest | Ken uw klassiekers

In deze rubriek bespreken de (cassatie)advocaten van BarentsKrans oude arresten die nog steeds relevant zijn. Deze keer: het arrest Albada Jelgersma.[1] Dit arrest gaat over de indirecte doorbraak van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad) van een aandeelhouder voor schulden van een (naamloze of besloten) vennootschap.
Lees verder
11 juli 2022
Commercial Litigation Corporate Litigation

Een inkrimping van de onbekrompen uitleg van grieven?

Dit arrest leert dat, hoewel de appelrechter de vrijheid heeft om een grief ‘op te rekken’, het onverstandig is om hier als appellant op te anticiperen, of de strategie op af te stemmen. De Hoge Raad verduidelijkt met dit arrest namelijk dat die vrijheid zeker niet onbegrensd is.
Lees verder
22 juni 2022
Commercial Litigation Corporate Litigation

Openbaarheid rechtspraak: hoe ver zal het gaan?

In dit blog een toelichting op wat de bestaande praktijk is en wat er volgens Wesseling-van Gent moet veranderen op het gebied van openbaarheid van de rechtspraak. Ook worden er enkele gedachten gedeeld over mogelijke consequenties voor de praktijk.
Lees verder
17 juni 2022
Commercial Litigation Corporate Litigation

Corporate opportunity aanwenden voor eigen gewin?

In deze blog wordt er gelopen aan de hand van het oordeel van de voorzieningenrechter, Ondernemingskamer en het hof praktijkvoorbeelden langs waarin de bestuurder er toch voor kiest om corporate opportunity voor eigen gewin te benutten.
Lees verder