Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & blogs

17 mei 2023
Commerciële Contracten

Over ambtshalve toepassing van het Weens Koopverdrag

Het komt voor dat partijen niet door hebben dat het Weens Koopverdrag van toepassing is op hun rechtsrelatie, waardoor er in een procedure geen debat wordt gevoerd over het toepasselijke recht. Dient een rechter in zo’n geval ambtshalve te beoordelen of het Weens Koopverdrag van toepassing is?
Lees verder
16 mei 2023
Bestuurs- en omgevingsrecht Bestuursrecht Vastgoed

Rem op de snelheidsmaatregel, maar vergunningen uit de bocht?

In het afgelopen jaar zijn het stikstofregistratiesysteem en de daaraan ten grondslag liggende bronmaatregelen het doelwit geweest van kritiek, zo ook in de rechtspraak.
Lees verder
16 mei 2023
Commercial Litigation Corporate Litigation Financial Litigation

Betaalrekening voor alle zakelijke klanten?

Op 10 mei 2023 maakte de Nederlandse Vereniging van Banken bekend dat banken nu eindelijk zullen onderzoeken onder welke voorwaarden zij aan alle bonafide ondernemers een betaalrekening kunnen verstrekken. En dat is goed nieuws.
Lees verder
4 mei 2023
Financial Litigation

Als banken hun opzeggingsbeleid niet herzien, doet de rechter het (wellicht) wel!

De risico’s en gevolgen van unbankability worden meer en meer door rechters onder ogen gezien. Het uitbannen van contant geld en de tendens bij banken hun risico’s uit te sluiten in plaats van te beheersen, krijgen ook in de jurisprudentie terecht steeds meer aandacht.
Lees verder
2 mei 2023
Commercial Litigation Corporate Litigation

Openbaarheid van rechtspraak: de Hoge Raad schept duidelijkheid

Moet iedereen kunnen nagaan welke procedures er lopen tegen een bepaalde partij? Op 21 april 2023 heeft de uitspraak gedaan naar aanleiding van een vordering tot cassatie in het belang der wet.
Lees verder
1 mei 2023
Cassatie Ken uw klassiekers

Ohra/Goilo: rechtsverwerking door een verzekeraar | Ken uw klassiekers

In het klassieke Ohra/Goilo-arrest formuleert de Hoge Raad een rechtsverwerkingsregel voor verzekeraars, die tot op de dag van vandaag van belang is voor de praktijk.
Lees verder
1 mei 2023
Bestuursrecht Corporate / M&A

Subsidies in samenwerkingsverbanden: aandachtspunten bij samenwerking

In dit derde deel staan de aandachtspunten bij samenwerking centraal. In dat verband gaan wij in op het belang van samenwerking bij netwerksubsidies en het vastleggen van afspraken in dat verband, waarna wij verschillende aandachtspunten geven bij het vormgeven van deze afspraken.
Lees verder
26 april 2023
Vastgoed

Het hek van het Didam-arrest II: Vernietigbaarheid?

Recent deed de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak waarin werd geoordeeld dat het Didam-arrest terugwerkende kracht zou hebben en dat het sluiten van overeenkomsten in strijd met het Didam-arrest, nietigheid zou opleveren. Inmiddels is een arrest gewezen in de bodemprocedure van dé Didam-zaak, waaruit volgt dat de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland alweer gedeeltelijk achterhaald lijkt.
Lees verder
26 april 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Interne bestuurdersaansprakelijkheid | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de belangrijkste uitspraken die zien op interne bestuurdersaansprakelijkheid, dat wil zeggen: de aansprakelijkheid van het bestuur jegens de vennootschap.
Lees verder
24 april 2023
Cassatie Financial Litigation

Hoge Raad: oordeel Ondernemingskamer in SNS-zaak blijft in stand

Op vrijdag 21 april 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatieprocedure tussen de minister van Financiën en een groot aantal onteigende houders van achtergestelde obligaties en leningen met betrekking tot SNS Reaal en SNS Bank. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de minister van Financiën verworpen.
Lees verder
20 april 2023
Cassatie

Jaarverslag Hoge Raad 2022

In het jaarverslag 2022 van de Hoge Raad worden de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een rij gezet. Op deze wijze legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor in het jaar 2022 zijn ingezet.
Lees verder
17 april 2023
ESG

ESG: een korte introductie

Tegenwoordig wordt van een onderneming steeds meer verwacht dat zij in haar bedrijfsvoering rekening houdt met maatschappelijke kwesties, oftewel met de verschillende ESG-factoren (Environmental, Social en Governance). Niet langer staat uitsluitend de financiële winst van een onderneming centraal, maar ook de zorg voor mens en milieu moet in acht worden genomen.
Lees verder