11 januari 2015
Leestijd: 1 minuten

Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen is door de Eerste Kamer aangenomen. De beoogde ingangsdatum was 1 januari 2015, maar is inmiddels uitgesteld. De wet zal worden ingevoerd in de Wet op het financieel toezicht.

De wet heeft tot doel het bonusbeleid te beperken en perverse prikkels bij financiële ondernemingen weg te nemen. Bonussen, gegarandeerde bonussen en vertrekvergoedingen worden aan banden gelegd, doordat wordt verplicht tot een beheerst beloningsbeleid dat niet aanzet tot het nemen van meer risico’s voor de ondernemingen en niet leidt tot benadeling van klanten.  De wet introduceert een bonusplafond van vooralsnog 20% van, kort gezegd, het jaarloon.

Financiële ondernemingen worden verplicht transparant te zijn over hun bonusbeleid. Een gegarandeerde bonus – zoals een tekenvergoeding of welkomstvergoeding – is in principe niet toegestaan. Een bonus moet afhankelijk zijn van prestatiecriteria. Daarnaast komen er scherpere regels over het terugvorderen van bonussen. Financiële ondernemingen die tijdens de kredietcrisis staatssteun hebben ontvangen, mogen helemaal geen bonus meer uitkeren. Onder de nieuwe wet zijn vertrekvergoedingen nog wel toegestaan, maar zijn deze aan strengere regels gebonden. Voor dagelijks beleidsbepalers, zoals bestuurders, geldt dat de vertrekvergoeding maximaal 100% van het vaste jaarsalaris mag zijn.