15 oktober 2015
Leestijd: 2 minuten

Verslag bijeenkomst ‘WWZ en nu verder!’

Architectuur en toekomst van de WWZ beschouwd vanuit politiek, advocatuur, rechterlijke macht en wetenschap

Op 28 september jl. vond de door BarentsKrans georganiseerde bijeenkomst WWZ: en nu verder! plaats. Deze bijeenkomst met arbeidsrechtspecialisten was georganiseerd ter gelegenheid van de aanbieding door Frank Dekker (advocaat arbeidsrecht BarentsKrans) van zijn boek Excerpta Parlementaire Geschiedenis WWZ (BJu 2015) aan Tweede Kamerlid Fatma Koşer Kaya (D66) en hoogleraar Leonard Verburg. Het was een “aanbieding met een knipoog”. Koşer Kaya diende in het najaar van 2011 immers haar initiatiefwetsvoorstel 33 075 tot herziening van het ontslagrecht bij de Tweede Kamer in, van welk wetsvoorstel Verburg als auctor intellectualis kan worden aangemerkt.

Het was een bijeenkomst die zijn naam eer aan deed: diverse gevolgen van de WWZ werden besproken met een blik op de toekomst, zoals:

– Bestaat er behoefte aan een richtlijn voor het bepalen van de billijke vergoeding en mag dit gezien de parlementaire geschiedenis?
– Welke rechters zijn aan WWzet?
– Ontstaat door de WWZ een hardere bedrijfscultuur?
– Zal de werknemer sterker staan door de vergaande herplaatsingsplicht?

De bijeenkomst is afgesloten met een prikkelend debat tussen de aanwezige hoogleraren, advocaten, rechters, politici en vertegenwoordigers van het UWV.

Graag verwijzen wij u naar bijgaand verslag van de bijeenkomst. Voor degenen die het verslag willen printen is het advies om dit, niet alleen uit milieuoverwegingen, dubbelzijdig te doen. De opmaak is hier namelijk op afgesteld.

Wij wensen u veel leesplezier en vertrouwen erop dat dit verslag behulpzaam zal zijn bij het “verdergaan” met de WWZ!