12 maart 2015
Leestijd: 2 minuten

V&D gered van faillissement

Aandeelhouder, banken en vastgoedeigenaren hebben overeenstemming bereikt over de redding van V&D. IEF Capital, met twaalf V&D-panden de belangrijkste verhuurder, speelde een essentiële rol om de impasse in de onderhandelingen met zowel verhuurders als banken te doorbreken. Het begin van de reddingspoging was het kort geding tussen IEF Capital en V&D waarbij Jesse Zijlma en Ingrid Reimert als advocaten van IEF Capital optraden.

De eigenaren van winkelpanden dragen met een huurkorting van € 24 miljoen bij aan de redding. Deze huurkorting is voorwaardelijk. Tot en met juli 2015 maakt V&D 57 procent van de huursom over op een speciale escrowrekening. Als V&D al haar verplichtingen nakomt, zal het opgebouwde bedrag als huurkorting aan V&D worden uitgekeerd.

IEF Capital presenteerde bovendien een reddingsplan aan de banken en V&D om het financiële tekort aan te vullen. Op basis van dat plan hebben de banken weer krediet verleend aan V&D en heeft aandeelhouder Sun Capital € 30 miljoen geïnvesteerd en € 30 miljoen als lening aan V&D verstrekt. Voor de komende twee jaar is er genoeg geld in kas om het voortbestaan van V&D veilig te stellen. Jesse Zijlma was betrokken bij de onderhandelingen en maakte de vaststellingsovereenkomsten tussen V&D en bijna alle verhuurders van de V&D-panden in Nederland.

Betrokken juristen:

Jesse Zijlma
Ingrid Reimert
Robert-Jan Zwaan