Vastgoedalert: makelaar aansprakelijk voor schade die door hem aangedragen huurder heeft veroorzaakt
11 januari 2019
Leestijd: 3 minuten

Vastgoed alert: verhuurmakelaar aansprakelijk voor schade die huurder heeft veroorzaakt

In een zaak die tot een uitspraak van het Hof Den Bosch heeft geleid wordt een makelaar die onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de kredietwaardigheid van een huurder aansprakelijk gehouden voor de door die huurder veroorzaakte schade.

Voor niet betaalde huur en schade aan een gehuurde ruimte kan de huurder – uiteraard – worden aangesproken. Dat ook de verhuurmakelaar aansprakelijk kan zijn voor dergelijke schade volgt uit het (tussen)arrest van het gerechtshof Den Bosch van 24 juli 2018.

Onderzoek kredietwaardigheid

Een eigenaar van een woning schakelt een makelaar in voor de verkoop van die woning. Omdat er geen grote belangstelling is voor de woning, besluit de eigenaar deze tijdelijk te verhuren en vraagt dezelfde makelaar om een huurder voor de woning te vinden. De makelaar stemt hiermee in en plaatst de woning op zijn website.

Begin 2012 toont iemand interesse in de woning. Na bezichtiging van de woning doet hij een huurvoorstel, dat vervolgens door de makelaar aan de woningeigenaar wordt doorgestuurd. De eigenaar vraagt de makelaar naar de kredietwaardigheid van de geïnteresseerde en zijn jaarcijfers over de afgelopen twee jaar. Daarnaast vraagt de eigenaar of er incasso’s op zijn naam staan en of hij betrokken is geweest bij gerechtelijke procedures. De makelaar verricht dit onderzoek niet.

Enige dagen later ontmoeten de potentiële huurder en de eigenaar elkaar. De eigenaar confronteert de huurder met wat hij via Google over hem te weten is gekomen. De potentiële huurder is namelijk betrokken geweest bij een faillissement. Deze erkent zijn betrokkenheid en doet het voorstel om een halfjaar huur vooruit te betalen. De huurovereenkomst tussen de huurder en de eigenaar als verhuurder komt vervolgens tot stand.

Schade aan de woning

Ongeveer twee weken na de sleuteloverdracht bericht de verhuurder aan de makelaar dat de waarborgsom van € 5.000 nog niet is betaald. Drie weken nadien wordt de waarborgsom door de huurder betaald. De afgesproken vooruitbetaling van een halfjaar huur komt niet binnen.

Medio 2012 constateert de verhuurder dat een gedeelte van de woning is dichtgemaakt en dat er een wietplantage in de woning aanwezig is. Tijdens de huurperiode waren huurder en de woning meermaals onderwerp van een politieonderzoek. In de tussentijd had de verhuurder een kredietwaardigheidsonderzoek laten verrichten bij twee bureaus die beide een negatieve uitkomst gaven. Huurder ontruimt uiteindelijk de woning en na ontruiming blijkt dat er aanzienlijke schade aan de woning is. De eigenaar spreekt de makelaar aan voor de schade en de door de huurder niet betaalde huur.

Aansprakelijkheid makelaar

De rechtbank wijst een bedrag van ruim € 80.000 aan schadevergoeding toe. De makelaar gaat in hoger beroep. Het hof stelt vast dat de huurder een ongeschikte huurder is gebleken en dat dit bij enig onderzoek naar voren zou zijn gekomen. Dit onderzoek had de makelaar moeten verrichten en door dit niet te doen is hij tekort geschoten. Voor de daardoor geleden schade is de makelaar aansprakelijk.