woning via whatsapp
7 juni 2018
Leestijd: 2 minuten

Vastgoed alert: koop van een woning via WhatsApp?

Voor de koop van een woning door een particulier is een schriftelijke koopovereenkomst nodig. Maar kan een WhatsApp-bericht ook dienen als een geldige schriftelijke overeenkomst? Die vraag speelde onlangs bij de rechtbank Breda (ECLI:NL:HR:2011:BU7412).

Tussen de potentiële koper en verkoper was mondelinge overeenstemming bereikt over de koop. Vervolgens werkten de partijen de bereikte overeenstemming schriftelijk uit. Na enige aanpassingen heeft de koper de overeenkomst ondertekend en naar de verkoper gestuurd. De koper stuurde een dag later het volgende WhatsApp‑bericht: “Hallo, hebben jullie de overeenkomst gelezen en getekend? Of hebben jullie vragen? Groet, […]” De Verkoper heeft teruggeappt: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening”. De verkopende partij heeft twee dagen later meegedeeld dat de woning toch niet wordt verkocht. De handtekeningen zijn derhalve niet onder de overeenkomst geplaatst.

“Perfecte” overeenkomst?

Volgens de (beoogde) koper is een perfecte overeenkomst tot stand gekomen. Door het WhatsApp-berichtje is volgens hen aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek voldaan. Er zou zelfs sprake zijn van een perfecte koopovereenkomst.

De rechter heeft echter geoordeeld dat er geen sprake is van een perfecte overeenkomst. Bedoeld WhatsApp‑bericht maakt namelijk geen deel uit van het door de (beoogde) koper ondertekende concept voor de koopovereenkomst en vormt ook geen (elektronische) ondertekening door de (beoogde) verkoper.

Kwalificatie

De vervolgvraag is: hoe dient het WhatsApp-bericht wel gekwalificeerd te worden? Volgens de rechtbank is het bericht hoogstens een toezegging van de verkopende partij dat zij het concept van de overeenkomst zullen ondertekenen. Het appje vervangt de ondertekening dus niet.

Daarnaast volgt uit de rechtspraak dat een particuliere verkoper of koper geen verdere medewerking hoeft te verlenen aan een mondeling overeengekomen koop, mits de wederpartij ook een particulier betreft. De mondelinge overeenstemming komt in dat geval geen rechtsgevolg toe. Het rechtsgevolg kan tevens niet door een rechterlijk vonnis worden afgedwongen.

Conclusie

Kortom, een toezegging via WhatsApp geldt niet als vervanging van de handtekening of als elektronische ondertekening. Wees u ervan bewust dat u pas rechten aan een koopakte kunt ontlenen, indien en zodra de overeenkomst door een particuliere partij is ondertekend.