2 februari 2021
Leestijd: 3 minuten

Tenuitvoerlegging vonnissen na de Brexit

Het Verenigd Koninkrijk verliet op 31 januari 2020 de Europese Unie. De Brexit heeft grote gevolgen voor de erkenning en tenuitvoerlegging van Nederlandse vonnissen in het Verenigd Koninkrijk. In deze blog bespreek ik met welke gevolgen u rekening moet houden.

Erkenning en tenuitvoerlegging vonnissen

Na de Brexit is het Verenigd Koninkrijk niet meer gebonden aan Europese verordeningen. Dit geldt ook voor Verordening 1215/2012 ook wel bekend als de Brussel I bis-Verordening. Op grond van deze verordening wordt een vonnis uit een andere EU-lidstaat automatisch erkend en kan deze ook zonder tussenkomst van de rechter ten uitvoer worden gelegd. Vereist is dan wel dat het gaat om een civielrechtelijk vonnis dat is gewezen na 10 januari 2015. Daarnaast moet de gedaagde in de procedure woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie.

De hamvraag is natuurlijk of een Nederland vonnis na de Brexit nog steeds ten uitvoer kan worden gelegd in het Verenigd Koninkrijk. Voor de beantwoording van deze vraag is allereerst van belang dat er een overgangsperiode is geregeld voor de Brussel I bis-Verordening. In het zogenaamde Terugtrekkingsakkoord is bepaald dat procedures die zijn gestart vóór 1 januari 2021 nog onder de Brussel I bis-Verordening vallen. De vonnissen die in deze procedures worden gewezen, worden dus erkend en kunnen direct ten uitvoer worden gelegd in het Verenigd Koninkrijk.

Echter, voor een vonnis dat voortvloeit uit een procedure die is gestart na 31 december 2020 geldt dit niet. Voor deze situatie wordt teruggevallen op een oud verdrag uit 1969 tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland inzake de wederkerige erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken. Op grond van dit verdrag worden Britse en Nederlandse vonnissen over en weer erkend. Echter, in het verdrag staat dat tenuitvoerlegging pas plaats kan vinden na toestemming van de rechter. Het spreekt voor zich dat een dergelijke procesgang extra tijd en kosten met zich meebrengt. Deze procesgang is dan ook een behoorlijke stap achteruit ten opzichte van de automatische uitvoerbaarheid die gold op grond van de Brussel I bis-Verordening.

Naast het verdrag uit 1969 is het Haags Forumkeuzeverdrag nog van belang. Het Verenigd Koninkrijk is per 1 januari 2021 gebonden aan dit verdrag. Zoals de naam al doet vermoeden geldt het verdrag alleen in het geval partijen een exclusieve forumkeuze zijn overeengekomen. Mocht een gekozen rechter een vonnis wijzen dan geldt dat dit vonnis ook wordt erkend in een ander land dat partij is bij het verdrag. Op grond van het verdrag geldt echter niet dat een land ook verplicht is om een erkend vonnis zonder rechterlijke tussenkomst te accepteren. Het Haags Forumkeuzeverdrag is daarmee ook een stap achteruit ten opzichte van de Brussel I bis-Verordening.

Mocht u dus een vonnis ten uitvoer willen leggen in het Verenigd Koninkrijk dan is het relevant om te weten wanneer uw procedure is gestart. Een vonnis wat nu gewezen wordt, zal waarschijnlijk nog vallen onder de reikwijdte van de Brussel I bis-Verordening. Komende maanden zullen er echter steeds meer partijen naar de Engelse rechter moeten voordat ze hun vonnis in het Verenigd Koninkrijk ten uitvoer kunnen leggen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand artikel of andere vragen over de Brexit, neem dan gerust contact met ons op.