voordeelstoerekening
9 oktober 2018
Leestijd: 1 minuten

Roermondse gastronomie en de dubbele causaliteitsmaatstaf van voordeelstoerekening

Als iemand schade veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat hij een contract niet nakomt, kan dat voor de benadeelde ook een ‘voordeel’ opleveren. Denk aan vrijgekomen werkcapaciteit die hij aanwendt voor nieuwe contracten. Kan de partij die in eerste instantie de schade veroorzaakte, betogen dat de schadevergoeding moet worden verminderd met dergelijk voordeel voor de benadeelde? In zijn artikel ‘Roermondse gastronomie en de dubbele causaliteitsmaatstaf van voordeelstoerekening’ bespreekt onze advocaat Paul Tanja dit leerstuk van voordeelstoerekening uit artikel 6:100 BW aan de hand van een recent arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1027). Uit dit arrest blijkt dat ook van derden verkregen voordeel voor verrekening in aanmerking komt.