9 januari 2015
Leestijd: 1 minuten

Rechtbank verbiedt inbreuk op octrooi Permavoid

De Rechtbank Den Haag heeft op 7 januari vonnis gewezen in de octrooizaak Permavoid/HTW. Permavoid is houdster van een Europees octrooi dat ziet op het gebruik van aan elkaar geschakelde kunststof drainagemodules als funderingsvervanger voor door voertuigen te berijden wegdekken.

De geoctrooieerde constructie is momenteel dé oplossing die overheden willen gebruiken bij de aanleg of verbetering van wegen, pleinen etc., omdat men twee vliegen in één klap slaat: de drainageboxen vormen fundering en wateropslag tegelijk.

Een concurrent, HTW, biedt een vergelijkbaar systeem aan, maar zegt geen inbreuk te maken omdat zij een aanvullend materiaal, geogrid, onder en boven de boxen plaatste om de voor wegdekfundering vereiste stevigheid te realiseren. Verder betoogde HTW dat het octrooi van Permavoid nietig was wegens gebrek aan nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid en omdat het toegevoegde materie zou bevatten.

De Rechtbank Den Haag oordeelt dat het octrooi wel degelijk geldig is en dat HTW octrooi-inbreuk heeft gemaakt. Zij gebiedt HTW de inbreuk te staken op straffe van een dwangsom en schadevergoeding te voldoen. Verder wordt HTW veroordeeld in de volledige proceskosten van Permavoid.

Betrokken advocaat:
Jaap Bremer
– Eline Schiebroek