Ook hoger beroep na verstekprocedure met voeging of tussenkomst
9 mei 2018
Leestijd: 1 minuten

Het proces-verbaal in de civiele procedure

Marlou Timmerman schreef een artikel over het proces-verbaal in de civiele procedure, dat in ArbeidsRecht 2018/22 (afl. 5) is verschenen. De afgelopen decennia is het belang van de mondelinge behandeling in de civiele procedure toegenomen en daarmee ook het belang van het proces-verbaal. Het is voor partijen van wezenlijk belang dat wat tijdens de mondelinge behandeling is voorgevallen, correct in het proces-verbaal wordt opgenomen.

Of een proces-verbaal moet worden opgesteld, en in hoeverre partijen op de inhoud daarvan invloed kunnen uitoefenen, is onder het huidige recht per mondelinge behandeling verschillend. In dit artikel worden deze verschillen en de wijzigingen onder KEI besproken.