Papieren toonderaandelen vanaf 2020 verleden tijd
27 augustus 2019
Leestijd: 2 minuten

Papieren toonderaandelen vanaf 2020 verleden tijd

Op 1 juli 2019 is de wet omzetting aandelen aan toonder in werking getreden. Deze wet brengt met zich mee dat vanaf 1 januari 2020 verhandeling van aandelen aan toonder in een niet-beursgenoteerde vennootschap alleen nog via een effectenrekening kan plaatsvinden.

Een soortgelijke regeling werd al ingevoerd in andere Europese landen zoals Duitsland, Luxemburg en Belgiƫ. Het doel van de wet is om misbruik van toonderaandelen voor financiering van terrorisme, belastingontduiking en witwassen tegen te gaan.

Doel

Doordat toonderaandelen eenvoudig en anoniem konden worden overgedragen, was het gemakkelijk om misbruik te maken van toonderaandelen. Met de inwerkingtreding van de wet worden papieren toonderaandelen afgeschaft en kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenregeling bij een bank of beleggingsinstelling worden verhandeld. Op deze manier is het eenvoudig om de identiteit van de houders van toonderaandelen vast te stellen.

Inleveren van aandelen

Niet-beursgenoteerde vennootschappen zijn verplicht om uiterlijk op 31 december 2019 door middel van een statutenwijzigingen aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Indien er geen statutenwijziging plaatsvindt, worden de aandelen aan toonder met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in aandelen op naam. Voor aandeelhouders is het van belang om de aandelen voor 1 januari 2021 in te leveren. Aandelen die niet tijdig zijn ingeleverd gaan van rechtswege en om niet over op de vennootschap.