vacature advocaat-medewerker vastgoed
13 april 2015
Leestijd: 2 minuten

Overdrachtsbelasting is overdrevenbelasting?

Sinds 1598 kent Nederland een vorm van overdrachtsbelasting; toen was immers veel geld nodig om de oorlog tegen de Spanjaarden te bekostigen. Die oorlog is al lang gestreden. Maar het gevecht om deze vorm van belastingheffing is nog in volle gang. Onder andere VEH en NVM vechten al jarenlang voor afschaffing van de huidige overdrachtsbelasting. De VEH en NVM spreken over een “verhuisboete” omdat door de overdrachtsbelasting de doorstroom van (aankomende) eigenwoningbezitters wordt verhinderd.

Het lijkt erop dat de overheid die laatste mening wel deelt. Immers, de reden van de verlaging in 2011 van het tarief van 6% naar 2% bij de verkoop van woningen was om de woningmarkt een nieuwe impuls te geven. Ook het eindrapport van juni 2013 “Naar een activerender belastingstelsel” van de Commissie Van Dijkhuizen pleit voor de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor woningen. Inmiddels heeft het kabinet op Prinsjesdag aangekondigd om verkenningen te doen naar een nieuw belastingstelsel.

Is de overdrachtsbelasting nog echt nodig om de inkomsten van de staat veilig te stellen? De heffing van overdrachtsbelasting geeft de Nederlandse staat (naar verwachting in 2015) EUR 1,4 miljard aan inkomsten. Dat is maar 0,49% van de totale belastinginkomsten. Het gemis aan die inkomsten moet toch op een andere wijze kunnen worden opgevangen in dat nieuwe belastingstelsel?

Uit eigen ervaring weet ik ook dat professionals de vele manieren kennen om geen of nauwelijks overdrachtsbelasting te behoeven betalen. Als professionals geen/nauwelijks overdrachtsbelasting betalen (bij zowel woningen als niet-woningen), particulieren bij de aankoop van een eigen woning nog ‘maar’ 2% belasting betalen en de wens bestaat om de economie in het algemeen en de woningmarkt in het bijzonder te stimuleren, is daarmee overdrachtsbelasting een overdrevenbelasting geworden.

Afschaffing van de overdrachtsbelasting ligt dus voor de hand.

Bronnen: