Optimale en efficiënte IE-bescherming voor smartphone-apps
14 maart 2019
Leestijd: 2 minuten

Optimale en efficiënte IE-bescherming voor smartphone-apps

In het vooraanstaande academisch tijdschrift ‘Computerrecht’ is een artikel over efficiënte IE-bescherming van ‘apps’ verschenen, geschreven door Jos Klaus, verbonden aan de sectie Intellectuele Eigendom & Technologie van BarentsKrans. De gouden tip voor ontwikkelaars is om tactisch bepaalde aspecten te beschermen.

Bescherming apps lijkt grijs gebied

Apps zijn onmisbaar geworden en vormen vaak een belangrijke asset voor een onderneming. Welke aspecten van apps juridische bescherming kunnen krijgen en welke vorm van intellectuele eigendom daarvoor het meest geëigend is, is echter soms lastig vast te stellen. Met betrekking tot sommige van die aspecten bestaat, op basis van jurisprudentie, inmiddels al enige duidelijkheid. Bepaalde ‘grijze gebieden’ blijven helaas aanwezig. Het artikel brengt hier structuur in aan en levert oplossingen voor een optimale en (kosten)efficiënte bescherming vanuit het auteurs-, merken- en modellenrecht.

Tactische keuzes leveren goede bescherming op

In de publicatie worden de diverse onderdelen van een app één voor één uiteengerafeld. Zo komen de broncode, gebruikersinterface (‘GUI’), bewegingen, transities en logo’s alsook pictogrammen en lettertypen aan de orde. Het blijkt, dat – met het handig inzetten van IE-rechten – er al behoorlijke bescherming kan worden verkregen om concurrenten op afstand te houden. Hiermee kan, tegen lage kosten, vaak een degelijk resultaat bereikt worden. Zo kan een broncode beschermd worden op basis van auteursrechten, die van rechtswege ontstaan. De GUI, die veelal de kern is van een app, vindt ook bescherming via het auteursrecht. Daarnaast vormen  ook minder voor de hand liggende opties als het recent hervormde merkrecht en het kosteloze ongeregistreerde Europese modelrecht mogelijkheden. Bewegingen en transities kunnen ook op basis van zowel een auteurs-, model- als merkrecht worden beschermd. Pictogrammen en lettertypes kennen we al uit de ‘offline wereld’ en vinden ook protectie in een of meerdere van de drie rechten.

Jos schreef dit artikel in samenwerking met dr. Helen Gubby en mr. dr. Kees van Noortwijk (beiden verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). Voor meer informatie neemt u contact op met Jos via jos.klaus@barentskrans.nl  of 070-3760625.