Monddoodclausule
10 september 2018
Leestijd: 1 minuten

De (on)zin van een monddoodclausule

Onze advocaat Nicole Soliana schrijft in het tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (nummer 6, september 2018) over de zogenoemde monddoodclausule. Partijen komen door middel van een dergelijke clausule regelmatig overeen dat afstand wordt gedaan van het recht om bezwaar te maken en om beroep in te stellen tegen bepaalde toekomstige besluiten. In rechte worden monddoodclausules echter met enige regelmaat nietig geacht.

Nicole gaat in dit artikel in op de ruimte die er blijkens de jurisprudentie lijkt te bestaan voor de toelaatbaarheid van monddoodclausules.