20 mei 2016
Leestijd: 2 minuten

Ondernemers opgelet: nieuwe regels voor websites en algemene voorwaarden

Ondernemers zijn op grond van het Europese recht verplicht consumenten te informeren over alternatieve geschillenbeslechting. Indien zij hier niet aan voldoen, kunnen de ACM en AFM boetes opleggen.

Op Europees niveau zijn recentelijk regels gemaakt om de kwaliteit van alternatieve geschillenbeslechting en de informatie daarover te bevorderen. Veel ondernemers zijn (verplicht) aangesloten bij een geschillencommissie (bijvoorbeeld de commissie reizen, makelaardij of directe verkoop). Consumenten kunnen met hun geschil terecht bij deze gespecialiseerde commissies die een laagdrempelig en goedkoop alternatief voor de rechter bieden. Een ondernemer die producten verkoopt of diensten aanbiedt moet op grond van de nieuwe regels:

  • Als hij is aangesloten bij een geschillencommissie, op duidelijke, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke wijze op zijn website en in de algemene voorwaarden vermelden onder welke geschillencommissie hij valt;
  • Als een geschil niet in onderling overleg opgelost kan worden, de consument informeren over de geschillencommissie waaronder hij valt en of hij daarvan gebruik wil maken;
  • Als hij via internet producten aanbiedt of diensten verleent, de consument informeren (via website, algemene voorwaarden en zo nodig per e-mail) over het bestaan van het ODR (Online Dispute Resolution) platform, een door de EU ingesteld platform waar consumenten terecht kunnen met hun klacht. Dit platform verwijst de klacht door naar de nationale geschillencommissies.

De ACM en AFM zijn belast met handhaving en kunnen een boete of last onder dwangsom opleggen. Hoe heet de soep wordt gegeten is nog niet duidelijk, maar het is aan te bevelen de algemene voorwaarden en website aan te passen aan de nieuwe regels.