8 februari 2016
Leestijd: 2 minuten

Netherlands Commercial Court

Er lijkt een Netherlands Commercial Court te komen, gespecialiseerd in complexe internationale handelsgeschillen. Het initiatief daartoe werd al in 2014 genomen door de Raad voor de rechtspraak, die vervolgens onderzoek heeft gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijk gerecht. Inmiddels steunt Minister Van der Steur het plan en zal het kabinet medio 2016 met een wetswijziging komen om de procesvoering en financiering van de NCC mogelijk te maken. Het gerecht moet vanaf 1 januari 2017 in functie zijn.

Volgens het plan van de Raad voor de rechtspraak staat de Netherlands Commercial Court in dienst van de Nederlandse economie: het moet voor grote bedrijven vanzelfsprekender worden om zich in Nederland te vestigen en hun handelsgeschillen ook hier te laten beslechten. Op termijn zouden de totale maatschappelijke baten kunnen uitkomen op EUR 60 miljoen tot EUR 75 miljoen per jaar, mede als gevolg van de omzetstijging van de juridische sector. Aldus de Raad voor de rechtspraak.

Om dat te bereiken positioneert de NCC zich tussen de bestaande overheidsrechtspraak en de internationale arbitragepraktijk in. Ten opzichte van de reguliere overheidsrechter biedt de NCC een geavanceerde procesvoering (denk aan videoconferenties en court reporters), desgewenst in het Engels, ten overstaan van gespecialiseerde rechters. Aan deze procesvoering hangt een iets hoger prijskaartje: om kostendekkend te zijn zullen de griffierechten naar verwachting EUR 26.500,- per zaak moeten bedragen. Met deze formule beoogt de NCC ook een aantrekkelijk alternatief te zijn voor de internationale arbitragepraktijk: wel het maatwerk, maar niet de torenhoge kosten die soms bij buitenlandse procedures en arbitrages komen kijken.

Het is de vraag in hoeverre dit gerecht daadwerkelijk een bruikbaar alternatief zal kunnen zijn voor de internationale arbitragepraktijk. Op basis van het verdrag van New York kunnen arbitrale vonnissen nagenoeg overal ter wereld ten uitvoer worden gelegd, wat niet geldt voor door de NCC te wijzen vonnissen. Daarentegen kan de NCC voor de Nederlandse commerciële praktijk een relatief betaalbare en hopelijk succesvolle upgrade zijn, die kan bijdragen aan de verdere modernisering van de Nederlandse rechtspraak.

Dit artikel verscheen in februari 2016 in de rubriek Snelrecht van Mr. magazine.