8 december 2016
Leestijd: 1 minuten

Max Keulaerds op radio 1 over Wet werk en zekerheid

Max Keulaerds was op 6 december jl. te gast bij het programma ‘De Ochtend’ op radio 1. Hij werd hier geïnterviewd over de Wet werk en zekerheid (WWZ). Dat interview ging vooraf aan de evaluatie van die wet tijdens het debat over de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat daarna in de Tweede Kamer plaatsvond. Zie het filmpje: “Wat te doen met de WWZ?” op de NPO Radio 1 website: http://www.nporadio1.nl/de-ochtend/onderwerpen/385900-wat-te-doen-met-de-wwz

Uit het filmpje blijkt o.a. dat het aantal afwijzingen van ontbindingsverzoeken bij de Rechtbank Amsterdam is opgelopen van 36% (periode 1.1.16 – 1.6.16) tot 41,6 % (periode 1.6.16 – 5.12.16). Dit is gebaseerd op een relatief gering aantal procedures, zodat hieruit geen statistisch verantwoorde conclusies kunnen worden getrokken. Het percentage bevestigt echter de bevinding uit het VAAN-VvA Evaluatieonderzoek WWZ van 30 juni 2016, dat het aantal afwijzingen bij de vier onderzochte rechtbanken gemiddeld is verviervoudigd (van 10 % naar 40%). De doelstelling van de WWZ om “vast minder vast” te maken is in dit opzicht dus niet gerealiseerd. Een ander doel – verlaging van ontslagvergoedingen – is blijkens de evaluatie wel behaald.