16 juli 2016
Leestijd: 1 minuten

Marlou Timmerman schrijft noot in JIN

Marlou Timmerman schrijft in Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2016/99 (afl. 5) bij het vonnis van Rechtbank Midden-Nederland (kantonrechter) een annotatie over de kwalificatievraag. De mogelijkheid om alle elementen van art. 7:610 lid 1 BW in het licht van alle omstandigheden van het geval in het oordeel te betrekken wordt in deze zaak beperkt door het procesrecht. Het gaat weliswaar om de ‘totaalindruk’ die de rechtsverhouding maakt, maar de rechter blijft gebonden aan de feitelijke grondslag. Waar de feitelijke grondslag ruimte bood onderzoek te doen en een oordeel te vormen heeft de kantonrechter dat gedaan op de wijze die volgt uit vaste rechtspraak over het beantwoorden van de kwalificatievraag.