15 juli 2016
Leestijd: 1 minuten

Leon ‘t Mannetje schrijft noot in JIN

Leon ‘t Mannetje schrijft een annotatie in Jurisprudentie in Nederland (JIN) 2016/96 (afl. 5) bij het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin het hof oordeelt dat er geen sprake is van een echte arbeidsovereenkomst in een belastingconstructie tussen echtgenoten die wel de vorm van een arbeidsovereenkomst heeft. Desondanks past het hof een op het arbeidsrechtelijk gebaseerde bescherming toe.