vacature octrooirecht
2 februari 2015
Leestijd: 1 minuten

KiFiD: Banken die tijdelijk klachtenloket rentederivaten MKB erkennen bekend!

Afgelopen week schreef ik een update over het openen van het tijdelijk klachtenloket rentederivaten MKB door het KiFiD. Ik vermeldde toen dat uit de reglementen niet duidelijk wordt tegen welke banken geklaagd kan worden over rentederivaten. Op mijn eerst telefonisch en vervolgens per e-mail gestelde vragen aan KiFiD over (onder meer) dit onderwerp kwam vanmorgen alsnog antwoord.

Er blijkt op de website van KiFiD (in een sublink onder rentederivaten, maar niet onder de tab “Statuten en Reglementen”) een document geplaatst met een toelichting op het Reglement Bemiddelaar en Geschillencommissie inzake geschillenbeslechting rentederivaten. Daarin is vermeld dat ING, ABN AMRO, Rabobank, SNS REAAL en Deutsche Bank, beide Reglementen en de bindende werking daarvan hebben onderschreven.

Klik hier voor een rechtstreekse link naar de toelichting.