Initial Coin Offerings (ICO's), wel of niet onder toezicht?
21 november 2018
Leestijd: 1 minuten

Initial Coin Offerings (ICO’s), wel of niet onder toezicht?

In het artikel ‘Initial Coin Offerings (ICO’s), wel of niet onder toezicht?’ in de rubriek Beleggingsbelangen van het Vakblad Financiële Planning (oktober 2018) beschrijven Gidget Brugman en Mariana Boulos Jaraisy wat ICO’s zijn en welke de risico’s er verbonden zijn aan het beleggen in coins/tokens aangeboden door ICO’s. Daarnaast gaan zij in op verschillende typen tokens en op de vraag of deze tokens wel of niet onder financieel toezicht (Wft) vallen. Met cryptovaluta (coins/tokens) is het van belang om vóór het aangaan van een transactie of het aanvangen van een activiteit vast te stellen of de verleende dienst onder toezicht valt.