10 december 2015
Leestijd: 2 minuten

Reactie consultatie implementatiewet mededingingsrecht

Martijn van Maanen, Joost Fanoy en Tim Raats hebben namens BarentsKrans een reactie ingediend op het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht. De richtlijn en het wetsvoorstel faciliteren het verhalen van schade als gevolg van een inbreuk op het mededingingsrecht.

Het wetsvoorstel dat ter consultatie is gepubliceerd, ziet op de Nederlandse omzetting van de Europese richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze richtlijn is het faciliteren van kartelschadeacties. Deze acties zien op het verhalen van schade die partijen lijden doordat ondernemingen inbreuk hebben gemaakt op het mededingingsrecht. Een veelvoorkomend voorbeeld van een dergelijke inbreuk op het mededingingsrecht is een prijsafspraak tussen producenten van een bepaald product waardoor de afnemers van dat product (vaak aanzienlijke) schade lijden. BarentsKrans is een van de meest ervaren kantoren op het terrein van kartelschadeacties.

In de reactie op het wetsvoorstel pleit BarentsKrans onder meer voor ruimere mogelijkheden om toegang tot bewijsmateriaal te verkrijgen en voor een verduidelijking van de verjaringsregels die in het voorontwerp zijn opgenomen. De consultatieperiode is inmiddels gesloten en de overheid zal de ingezonden reacties meenemen bij het vervolg van het wetgevingstraject. De richtlijn dient uiterlijk 26 december 2016 te zijn omgezet in nationaal recht.

De reactie op de consultatie van BarentsKrans is, samen met de andere ingezonden reacties, in te zien opĀ internetconsultatie.nl