vacature HR-manager
30 november 2015
Leestijd: 1 minuten

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep ABN inzake fraude Van den Berg

De Hoge Raad heeft op 27 november het tussentijds cassatieberoep van ABN AMRO Bank verworpen in een procedure tussen de bank en de Stichting Belangenbehartiging Gedupeerde Beleggers Van den Berg. De bank bestreed in cassatie het oordeel van het hof Den Haag dat de bank onrechtmatig heeft gehandeld, indien komt vast te staan dat zij wist van het ongebruikelijke betalingsverkeer dat plaatsvond op twee rekeningen van ‘wonderbelegger’ René van den Berg. Als de bank die wetenschap had, had zij de door Van den Berg gedupeerde beleggers volgens het hof moeten beschermen, door onderzoek te doen naar het betalingsverkeer op de rekeningen van Van den Berg. De bank heeft dit onderzoek echter achterwege gelaten.Dat de Hoge Raad het oordeel van het hof in stand laat betekent dat de bank alsnog tegenbewijs zal moeten leveren tegen het vermoeden dat zij wist van het ongebruikelijke betalingsverkeer. Slaagt de bank daar niet in, dan staat de onrechtmatigheid van haar handelen (nalaten) vast.

Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad.
Meer hierover kunt u lezen in het artikel ‘ABN AMRO schoot tekort in zorgplicht’ in het FD.