7 april 2020
Leestijd: 5 minuten

Hoge Raad verduidelijkt beperkte strekking artikel 3:301 lid 2 BW