22 december 2015
Leestijd: 1 minuten

Hoge Raad bevestigt immuniteit European Space Agency (ESA)

Bij arrest van 18 december 2015 heeft de Hoge Raad het cassatieberoep verworpen dat meer dan 100 werknemers van ESA (ESTEC) in Nederland hadden ingesteld tegen ESA. De Hoge Raad bevestigt hiermee dat ESA immuniteit van jurisdictie geniet bij de Nederlandse rechter. De motivering van de Hoge Raad in het arrest wijst er op dat de toetsingsmaatstaf in immuniteitsgeschillen beperkt moet blijven tot de bescherming van ‘het wezen’ (de kern) van iemands recht op toegang tot de rechter. Verder oordeelt de Hoge Raad dat de uitspraak EHRM Mothers of Srebrenica v The Netherlands eveneens van toepassing is op klachten over de immuniteit ten opzichte van de werking (het nuttig effect) van het recht van de Europese Unie. Dit laatste bevestigt dat het processuele voorrecht van immuniteit geheel los van de aard en ernst van de (beweerdelijke) materiële rechtsschending moet worden gezien. ESA werd in deze zaak, zowel in cassatie als in de feitelijke instanties, bijgestaan door Guido den Dekker.