14 maart 2017
Leestijd: 1 minuten

Geconsolideerde wettekst Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Max Keulaerds, partner arbeidsrecht bij BarentsKrans, heeft samen met professor A.R. Houweling een geconsolideerde wettekst uitgegeven van titel 7.10 BW, de Wet werk en zekerheid (WWZ). Tevens zijn AMvB’s en ministeriële regelingen in deze uitgave opgenomen. Begin 2017 is hiervan een vijfde druk verschenen, gezien de WWZ sinds de inwerktreding in 2015 al meermaals is gewijzigd. De geactualiseerde uitgave van het boek bevat de geconsolideerde tekst van titel 7.10 BW, zoals deze vanaf 1 januari 2017 luidt. Het boek is verkrijgbaar via Boom Juridisch.