26 maart 2019
Leestijd: 1 minuten

Geconsolideerde wettekst Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Max Keulaerds, partner arbeidsrecht bij BarentsKrans, heeft in maart 2019 samen met prof. A.R. (Ruben) Houweling een actuele wettekst uitgegeven. Deze bevat zowel de actuele tekst van het Burgerlijk Wetboek over de arbeidsovereenkomst als de WAB, zoals deze zal luiden nadat deze ongewijzigd door de Eerste Kamer is aangenomen. Daarnaast is de nu geldende lagere regelgeving erin opgenomen. Het boek is verkrijgbaar via Boom juridisch.

Bekijk boek