contractenrecht
4 juli 2016
Leestijd: 1 minuten

Evaluatie Wet werk en zekerheid (WWZ)

Op 30 juni 2016 vond een congres met ongeveer 1.000 advocaten, rechters, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en politici plaats. Tijdens dat congres is de Wet werk en zekerheid (WWZ) geëvalueerd. Advocaat arbeidsrecht Max Keulaerds (zie foto) lichtte het VAAN-VvA Evaluatie onderzoek WWZ toe, waarvan hij co-auteur is. Door de WWZ zou “vast minder vast” worden. Blijkens het evaluatierapport is dat doel niet bereikt. Het aantal door kantonrechters afgewezen ontbindingsverzoeken is immers substantieel toegenomen. Wel zijn in die procedures toegekende ontslagvergoedingen verlaagd, hetgeen de WWZ beoogde. Aan het evaluatierapport is in de pers veel aandacht besteed. In de Tweede Kamer zal later dit jaar over de bevindingen worden gedebatteerd.

Meer informatie:

Artikel Volkskrant: Wet Asscher werkt averechts, personeel ontslaan alleen maar moeilijker