8 december 2015
Leestijd: 2 minuten

Erfpachtlease: grijp nu je kans!

Het Belastingplan 2016 staat voor 14 december voor goedkeuring op de agenda van de Eerste Kamer. Nu is al duidelijk dat de ‘erfpachtlease’ per 1 januari 2016 fiscaal zal worden bestreden. Tot en met 31 december 2015 kan erfpachtlease onverkort worden toegepast. Er zijn dus nog een paar weken om deze fiscale kans te grijpen.

Erfpachtlease is een bijzondere vorm van een sale-en-leaseback van vastgoed. Bij sale-en-leaseback wordt vastgoed verkocht terwijl gelijktijdig een huurovereenkomst wordt gesloten voor de terughuur van het vastgoed. De verkoper wordt dan huurder. Bij deze vorm van sale-en-leaseback is de koper bij een reguliere verkoop overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde van het vastgoed.

Indien de terughuur echter wordt vormgegeven via een door de verkoper voorbehouden recht van erfpacht, kan overdrachtsbelasting worden bespaard. Dit is de erfpachtlease. De koper verkrijgt dan eigendom belast met een recht van erfpacht (bloot eigendom). De verkoper wordt dan erfpachter. In plaats van huur ontvangt de koper periodiek een canon. Op basis van een berekeningsmethodiek van artikel 11 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wbr) wordt bij die verkrijging van de bloot eigendom de overdrachtsbelasting geheven over de waarde van het vastgoed verminderd met de contante waarde van de nog te ontvangen erfpachtcanon. Hierdoor daalt het te betalen bedrag aan overdrachtsbelasting. Dit kan soms zelf tot nul worden gereduceerd, afhankelijk van de looptijd van de erfpacht en de hoogte van de canon.

Helaas maakt de overheid per 1 januari 2016 een einde aan deze ‘aftrekregel’ door aan artikel 11 Wbr een nieuw lid 4 toe te voegen. Einde erfpachtlease voor het besparen van overdrachtsbelasting. Maar door de invoering van dit lid 4 is in ieder geval duidelijk dat de erfpachtlease tot en met 31 december 2015 onverkort kan worden toegepast. Er zijn dus nog een paar weken om deze fiscale kans te grijpen.