Duurzame energie
27 januari 2015
Leestijd: 2 minuten

Geen definitief energielabel bij verkoop: nog steeds geen boete

Over energielabels voor gebouwen is al vaker geschreven in deze website. Per 1 januari 2015 is weer het nodige gewijzigd omdat de Europese Commissie niet te spreken was over de wijze waarop de Nederlandse overheid de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD), omdat met name sancties op overtreding ontbraken. Nu is dat grotendeels opgelost door wijzigingen van het Besluit energieprestatie gebouwen.

Voor alle gebouwen, dus ook voor woningen, geldt dat alle eigenaren op basis van onder meer bouwjaar een voorlopig label krijgen toegestuurd. Dat voorlopig label moet worden omgezet in een definitief label bij verkoop, verhuur of oplevering: de eigenaar dient gegevens en bewijsstukken aan te leveren om het voorlopige label definitief te maken, bijvoorbeeld door foto’s of rekeningen over te leggen van dubbele beglazing, CV-ketels en isolatie.
Hoewel de regel dus alleen geldt bij kort gezegd verhuur of verkoop, geldt voor eigenaren van gebouwen waarvan 500 m2 door een overheidsinstelling in gebruik is en het publiek dat gebouw ‘veelvuldig’ bezoekt, dat ook zij over een energielabel dienen te beschikken en bovendien dat dit op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats aangebracht dient te zijn.

Een regel is geen regel zonder uitzonderingen. Zo zijn onder meer religieuze gebouwen, monumenten, fabriekshallen, een deel van de recreatiewoningen en tijdelijke bouwwerken uitgezonderd.

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op naleving van de nieuwe regels en kan een boete opleggen van EUR 405,- aan particulieren en aan rechtspersonen kan dat oplopen tot EUR 20.250,- per overtreding. Omdat de ILT inzage heeft in het register voor energielabels én het kadaster zou de handhaving volgens de Minister vrij efficiënt moeten verlopen. Deze boetes zullen overigens pas opgelegd kunnen worden als de wetgeving daarvoor rond is. Op veel websites valt te lezen dat de ILT deze boetes nu al kan opleggen, maar dat is onjuist: in het Wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, dat nu bij de Eerste Kamer ligt, is namelijk een wijziging van de Woningwet opgenomen die een oplegging van een bestuurlijke boete mogelijk maakt.