De Vijfde anti-witwas- en terrorismefinancieringsrichtlijn komt er aan!
30 april 2019
Leestijd: 1 minuten

Vijfde anti-witwas- en terrorismefinancierings-richtlijn komt er aan!

De Vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) is nog maar net geïmplementeerd in de Wwft of de Vijfde anti-witwasrichtlijn heeft al zijn intrede gedaan. De AMLD5 beoogt de in de AMLD4 neergelegde ‘anti-witwas’ en ‘anti-terrorismefinanciering’ regels uit te bouwen en te verscherpen. De AMLD5 zal uiterlijk 10 januari 2020 in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd moeten zijn. In het artikel “De Vijfde anti-witwas- en terrorismefinancieringsrichtlijn komt er aan!”(De Hypotheekadviseur, april 2019) staat advocaat Gidget Brugman stil bij de meest in het oog springende veranderingen die de implementatie van de AMLD5 zal meebrengen. Instellingen die te maken krijgen met deze veranderingen doen er goed aan om zo snel mogelijk met de straks op hen van toepassing zijnde Wwft-verplichtingen aan de slag te gaan en de naleving ervan te verankeren in hun beleid en bedrijfsvoering.