Parkeertekort
11 december 2020
Leestijd: 1 minuten

De rol van een bestaand parkeertekort bij nieuwe bouwplannen

Remco Bäcker en Robert van den Boorn hebben voor het Tijdschrift voor Bouwrecht een annotatie geschreven bij een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De uitspraak van de Afdeling gaat over de rol van een bestaand parkeertekort bij het bepalen van het aantal te realiseren parkeerplaatsen op het eigen terrein. De Afdeling overweegt dat moet worden beoordeeld of en in hoeverre sprake is van een bestaand tekort, indien de parkeerbehoefte van het desbetreffende perceel zal toenemen als gevolg van een te realiseren bouwplan. Dit is in lijn met haar vaste jurisprudentie. Indien sprake is van een al bestaand tekort, hoeft een bouwplan slechts te voorzien in de parkeerbehoefte minus het aantal parkeerplaatsen dat als een bestaand tekort kan worden aangemerkt. In deze annotatie hebben Remco Bäcker en Robert van den Boorn enkele aandachtspunten met betrekking tot het leerstuk van een bestaand tekort nader beschouwd.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bekijk onze expertisepagina en neem gerust contact met ons op.