vacature HR-manager
7 november 2019
Leestijd: 1 minuten

De mededelingsplicht bij dwaling omtrent financiële producten of diensten en de verhouding tot de waarschuwingsplicht

In een artikel van onze advocaat Paul Tanja, bespreekt hij op hoofdlijnen het kader voor de mededelingsplicht bij dwaling. Daarnaast gaat hij in op de mededelingsplicht in de context van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst tussen een professionele aanbieder en de klant, en op de verhouding tussen (i) de mededelingsplicht uit hoofde van art. 6:228 lid 1 BW, (ii) de adviesrelatie met de klant en (iii) de waarschuwingsplicht uit hoofde van de bancaire zorgplicht. Daarbij komen ook drie belangwekkende arresten van de Hoge Raad over dit onderwerp aan bod, waarin de Hoge Raad het leerstuk van dwaling in de context van renteswaps behandelt (HR 28 juni en 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1046, ECLI:NL:HR:2019:1499 en ECLI:NL:HR:2019:1500).

Deze auteur is niet langer werkzaam bij BarentsKrans, voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Philip Fruytier.