26 februari 2015
Leestijd: 1 minuten

Is een niet-concurrentiebeding toegestaan in een distributieovereenkomst?

Ja, een niet-concurrentiebeding is mededingingsrechtelijk toegestaan, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Allereerst mogen zowel de distributeur als de leverancier niet beschikken over een marktaandeel van meer dan 30% op respectievelijk de inkoop- en verkoopmarkt ten aanzien van de producten. Daarnaast mag de duur van het niet-concurrentiebeding niet langer zijn dan vijf jaar en mag geen sprake zijn van een automatische- of stilzwijgende verlenging. Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden dan is niet meteen gezegd dat het niet-concurrentiebeding per definitie strijdig is met het mededingingsrecht, maar moet een individuele analyse plaatsvinden van de (economische) gevolgen van het beding op de relevante markt.

Het is bovendien niet vereist dat de distributeur 100% van de eigen behoefte afneemt van de leverancier. Een verplichting waarbij de distributeur meer dan 80% van zijn totale aankopen van de leverancier moet betrekken, geldt ook als een non-concurrentiebeding.