Beloningsverschillen verplicht onderdeel van overleg met ondernemingsraad
24 januari 2018
Leestijd: 1 minuten

Beloningsverschillen verplicht onderdeel van overleg met ondernemingsraad

Ondernemingen met ten minste 100 werknemers moeten verplicht overleg gaan voeren met de ondernemingsraad (OR) over de beloningsverschillen binnen de onderneming. Dit volgt uit een wetsvoorstel dat op 23 januari 2018 is aangenomen door de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2015/16, 34 494). De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren.

Op zichzelf is de verplichting om de OR te betrekken bij het beloningsbeleid binnen de onderneming niet nieuw. In artikel 31d van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat namelijk al de verplichting voor de ondernemer om de OR schriftelijk te informeren over de arbeidsvoorwaarden van werknemers en de bestuurdersbeloningen. In de huidige situatie kan deze informatie besproken worden in de overlegvergadering. Volgens de Tweede Kamer wordt deze discussie te weinig gevoerd. Het wetsvoorstel zou hier verandering in moeten brengen. Om dit doel te bereiken wordt in artikel 23 van de WOR opgenomen dat de ontwikkelingen van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, minimaal één keer per jaar met de OR moeten worden besproken.

Het is overigens maar de vraag of deze nieuwe wetgeving daadwerkelijk zal leiden tot meer overleg tussen ondernemer en OR over de beloningsverschillen. In het wetsvoorstel is namelijk geen specifieke sanctie verbonden aan het niet nakomen van deze verplichting.