27 mei 2015
Leestijd: 1 minuten

Belemmeringsverbod arbeidsovereenkomst: de reikwijdte van artikel 9a Waadi

Advocaat arbeidsrecht Laurens de Graaf en Jan-Pieter Vos in: Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, mei 2015. Het belemmeringsverbod in artikel 9a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) verbiedt het degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt belemmeringen in de weg te leggen voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de ter beschikking gestelde werknemer en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld na afloop van de terbeschikkingstelling.