ACM treedt veelvuldig handhavend op vanwege schendingen van het consumentenrecht
3 oktober 2019
Leestijd: 4 minuten

ACM treedt veelvuldig handhavend op vanwege schendingen van het consumentenrecht

Schendingen van het consumentenrecht leiden niet enkel tot civielrechtelijke gevolgen, maar kunnen óók tot boetes leiden. Dit heeft de Autoriteit Consument en Markt (Hierna: de “ACM”) afgelopen maand meermaals laten zien door handhavend op te treden bij overtredingen van het consumentenrecht. Van een overtreding van het consumentenrecht is bijvoorbeeld sprake indien een onderneming misleidende of oneerlijke handelspraktijken hanteert.

Bevoegdheid ACM

De ACM is belast met het toezicht op de naleving van het consumentenrecht. In dat kader is de ACM onder andere bevoegd om onaangekondigd bedrijven te bezoeken en onderzoek te doen, inlichtingen te vragen van personen, documenten in te zien, andere zaken te onderzoeken (denk aan mobiele telefoons) en monsters te nemen.

Als uit een onderzoek blijkt dat een bedrijf de consumentenregels heeft overtreden, dan kan de ACM handhavend optreden. Soms kan een onderzoek worden afgesloten doordat het onderzochte bedrijf een bepaalde toezegging doet om het gedrag te veranderen. De ACM kan zo’n toezegging bindend verklaren en afdwingen dat die toezegging wordt nageleefd. De ACM kan óók dwangsommen en (aanzienlijke) boetes opleggen. Deze bevoegdheden worden door de ACM met enige regelmaat toegepast.

Boete aan Brugman, Keukenconcurrent en Keukencentrum Mandemakers

Eind juli 2019 heeft de ACM bijvoorbeeld een boete opgelegd aan Brugman, Keukenconcurrent en Keukencentrum Mandemakers. Deze ondernemingen hebben op de beurzen in 2015, 2016 en 2017 gebruik gemaakt van overeenkomsten die leken op koopovereenkomsten, maar dit feitelijk niet waren. Hierdoor kon de consument achteraf de (onterechte) indruk krijgen dat hij een keuken had gekocht, terwijl hij eigenlijk nog kon afzien van deze aankoop. De ACM merkt dit aan als een misleidende handelspraktijk en beboet de ondernemingen daarom afzonderlijk voor € 250.000,-. De boetes van Keukenconcurrent en Keukencentrum Mandemakers zijn bovendien verhoogd tot € 350.000,-, omdat deze ondernemingen het onderzoek hebben belemmerd.

Bindend verklaring toezeggingen websites met nepprofielen

Een onderzoek hoeft niet altijd tot een boete te leiden. Het is mogelijk om een boete te voorkomen door, gedurende het onderzoek van de ACM, toezeggingen te doen waarmee de schending wordt weggenomen. Een voorbeeld daarvan zijn de recente toezeggingen van bedrijven die websites voor (erotische) chatdiensten beheren.

In 2017 is de ACM een onderzoek gestart naar het gebruik van nepprofielen op websites waar consumenten tegen betaling (erotische) chatberichten kunnen uitwisselen. De ACM vermoedde dat op een aantal websites sprake was van een misleidende handelspraktijk. Consumenten werden op deze websites verleid tot het voeren van langdurige (erotische) gesprekken met nepprofielen. Consumenten moesten per bericht betalen, waardoor zij veel geld kwijt waren zonder een kans op een ontmoeting of authentiek contact met de persoon van hun keuze.

Om een boete te voorkomen hebben de ondernemingen een aantal toezeggingen gedaan. Een van de toezeggingen hield bijvoorbeeld in het vergoeden van de volledige financiële schade geleden door gedupeerde consumenten. Een van de ondernemingen heeft hier zelfs EUR 9 miljoen voor moeten reserveren. Volgens de ACM nemen deze toezeggingen de problemen weg, waardoor zij de toezeggingen bindend verklaart en geen boete oplegt.

Een interessant detail: de ACM startte haar onderzoek naar aanleiding van televisieprogramma’s waarin de nepprofielen aan de kaak werden gesteld. De ACM is permanent alert op dergelijke signalen in de media. Zorg er dus voor dat u goed bent voorbereid als uw onderneming negatieve media-aandacht krijgt.

Conclusie

De gevolgen van een inbreuk op het consumentenrecht kunnen duidelijk grote financiële gevolgen hebben voor een onderneming. De ACM deinst niet terug om gebruik te maken van haar bevoegdheden in het kader van het consumentenrecht. Waar vroeger de Consumentenautoriteit nog als een tandeloze tijger werd weggezet, is de ACM na de fusie van de Consumentenautoriteit, de NMa en de OPTA toch zeker een tijger om rekening mee te houden. Het is dus van belang dat uw onderneming in lijn handelt met het consumentenrecht en wij helpen u daar graag mee.

Contact

Mocht de ACM onverhoopt een onderzoek jegens uw onderneming starten in verband met overtredingen van het consumentenrecht (of het mededingingsrecht), dan kunt u contact opnemen met Tim Raats.