Zwanenberg koopt (Unox) fabriek in Oss van Unilever

Unilever is voornemens een strategische samenwerking aan te gaan met Zwanenberg Food Group. De samenwerking houdt in dat Unilever haar vlees-, saus- en soepfabriek, waar ook de bekende Unox-worsten worden gemaakt, in Oss verkoopt aan Zwanenberg Food Group (ZFG) en dat ZFG de intentie heeft een volume van circa 18.000 ton van haar vleesconservenproductie in 2019 over te plaatsen naar de fabriek in Oss. Hiermee zal het geproduceerde vleesvolume in de fabriek in Oss met 50% groeien, wat leidt tot een toename van de werkgelegenheid met 20%.

In de fabriek wordt, naast de Unox-producten, ook een assortiment van de merken Bertolli en Knorr gefabriceerd. De receptuur en bijbehorende merken, maar ook de marketing- en verkoopprocessen, blijven eigendom van Unilever. Zwanenberg zal echter de productie voor haar rekening nemen. Unilever en Zwanenberg hebben vooralsnog een contract afgesloten voor 10 jaar, maar zijn voornemens een langdurige samenwerking aan te gaan. De aankoop zal nog worden voorgelegd aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM), en ter advisering aan de ondernemingsraden van Unilever en Zwanenberg Food Group.

Rol van BarentsKrans

Een team van BarentsKrans heeft koper Zwanenberg Food Group juridisch geadviseerd over de koopovereenkomst en commerciële contracten van de voorgenomen strategische samenwerking met Unilever. Betrokken juristen:

Verkoop fabriek Unilever in de media

Voor aanvullende informatie omtrent de strategische samenwerking tussen Zwanenberg Food Group en Unilever verwijzen wij graag naar het persbericht van Unilever, en overige berichtgeving.