Woekerpolis zaak blijft woekeren

Gidget Brugman
Gidget Brugman Advocaat / partner

Op 28 oktober 2015 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een ‘woekerpolis’zaak waar een collectieve actie is ingesteld door de Vereniging Woekerpolis.nl tegen AEGON over 115 beleggingsverzekeringen. De insteek van die zaak was zo dat er concrete verwijten waren geformuleerd ten aanzien van 3 van de 115 beleggingsverzekeringen (voorbeeldproducten), waarbij de stelling is dat deze meer concrete verwijten eveneens opgaan voor de overige 112 beleggingsverzekeringen.

De informatie over de overige 112 beleggingsverzekeringen is uiterst summier. De Vereniging stelt zich op het standpunt dat als de rechtbank van oordeel is dat de verwijten ten aanzien van de 3 voorbeeldproducten terecht zijn, AEGON ten aanzien van de overige 112 beleggingsverzekeringen zal moeten bewijzen dat haar terzake geen verwijt te maken valt.De rechtbank gaat met deze redenering van de Vereniging niet mee. Zij vindt de toelichting op de overige 112 beleggingsproducten te summier. Zonder verdere feitelijke onderbouwing of nadere toelichting, die ontbreekt, is hiermee niet duidelijk of de 112 producten dezelfde, althans zeer vergelijkbare productkenmerken hebben als (één van) de 3 voorbeeldproducten en of zij op dezelfde, althans vergelijkbare wijze tot stand zijn gekomen, aldus de rechtbank. Ook is onduidelijk of de Vereniging opkomt voor personen die beweren schade te hebben geleden door de handelwijze van AEGON omtrent deze 112 beleggingsverzekeringen. Een en ander geldt te meer daar de Vereniging zelf heeft aangegeven dat er tussen de beleggingsverzekeringen mogelijke verschillen zijn in kostenstructuur en informatievoorziening over die kosten en kostenrisico’s.

De rechtbank concludeert dat de Vereniging niet heeft voldaan aan haar verplichting om een deugdelijk complex van stellingen en verwijten op te tuigen. Zij verklaart de Vereniging ten aanzien van de 112 beleggingsproducten niet ontvankelijk.

Voor wat betreft de 3 voorbeeldproducten heeft de rechtbank de Vereniging bevolen alle relevante contractdocumentatie in te leveren en haar verwijten te concretiseren per periode. De Vereniging had alleen de contractdocumentatie uit 1991, 1993 en 1995 in geding gebracht.

Met deze uitspraak lijkt een streep te gaan door de processtrategie in sommige collectieve acties waarbij aan de hand van enkele voorbeeldproducten getracht wordt ondeugdelijkheid aan te tonen van alle producten. Als het gaat om het inhoudelijke deel van de woekerpolis zaak, is de strijd nog lang niet ten einde.