Tankstation-ondernemer Walstra wint zaak tegen tankstationketen TinQ

Meer artikelen over:Tankstationcontracten

Dirk van den Berg heeft de afgelopen anderhalf jaar de tankstation-ondernemer Rudi Walstra succesvol bijgestaan in een zaak tegen tankstationketen TinQ. TinQ huurt van Walstra een tankstation met ondergrond en weigerde de huur voor de ondergrond te betalen nadat de grondeigenaar (de gemeente Groningen) de huurprijs voor de ondergrond eind 2014 had verhoogd.

Het draaide in deze zaak allemaal om de betekenis van het woord “precario” in de huurovereenkomst. In de huurovereenkomst was bepaald dat de “precario” voor rekening van de huurder (aanvankelijk ANWB Tankstation en na indeplaatsstelling TinQ) kwam. Volgens Walstra was met dat woord bedoeld “de aan de gemeente Groningen te betalen vergoeding voor het gebruik van de grond”, TinQ bepleitte dat precario een belasting is, en dat zij dit deel van de huurprijs niet aan Walstra hoefde te voldoen nu gebleken was dat Walstra geen precario (-belasting) maar huur betaalde voor het gebruik van de ondergrond.

De kantonrechter heeft Walstra opgedragen te bewijzen dat zijn stellingen over wat partijen in 2003 met “precario” hebben bedoeld (Haviltex-norm), juist waren. Doordat de vertegenwoordiger van ANWB Tankstations kon worden opgespoord en een goede getuigenverklaring heeft afgelegd, heeft de Kantonrechter geoordeeld dat TinQ de (verhoogde) huurprijs voor de ondergrond wél aan Walstra verschuldigd is.

De deurwaarder heeft het achterstallige bedrag over 2 jaar (€ 75.000,–) inmiddels bij TinQ opgehaald. TinQ heeft tot en met 8 februari a.s. de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

Lees hier het artikel in de online nieuwsbrief Tankpro. Lees hier de tussen– en einduitspraak van de Kantonrechter te Groningen.