Regels, beperkingen en informatieplichten voor webwinkels

Tijdens de Webwinkel Vakdagen, die eind januari in de Jaarbeurs Utrecht plaatsvonden, hebben advocaten Ingrid Reimert en Gijs van Midden bezoekers bijgepraat over de regels die voor internetverkoop (e-commerce) gelden. Webwinkels moeten rekening houden met veel nationale en Europese regels, die bovendien nog volop in beweging zijn. Zo heeft het Europees Parlement vorige week ingestemd met de nieuwe “Geoblocking-verordening”, die barrières voor consumenten om op websites uit andere lidstaten te kopen beoogt weg te nemen. Deze regels, die al dit jaar van kracht worden, zullen vergaande gevolgen hebben voor eenieder die in de e-commerce sector actief is.

Mededingingsregels bij e-commerce

Bij verkoop via het internet spelen ook de mededingingsregels, die bedoeld zijn om effectieve concurrentie te verzekeren, een belangrijke rol. De Europese Commissie, toezichthouder van deze regels, heeft e-commerce zelfs als een van haar prioriteiten aangemerkt. Daarbij richt zij zich vooral op beperkingen die producenten via hun distributiestelsels aan hun doorverkopers (zoals webwinkels) opleggen. Zo maken veel producenten gebruik van distributeurs die zij op basis van bepaalde kwaliteitseisen selecteren. Dat is op zichzelf niet per se verboden, mits deze eisen objectief en noodzakelijk zijn.

Producenten nemen in deze distributieafspraken vaak ook beperkingen op. Voorbeelden daarvan zijn verboden om producten via platforms als Marktplaats of Amazon te verkopen, stringente prijsinstructies en geografische verkoopbeperkingen. Deze beperkingen staan vaak op gespannen voet met de vrije mededinging, maar zijn niet zonder meer verboden. Zo mogen producenten verkoop via online platforms verbieden, als de luxe aard van het product dat rechtvaardigt. Anderzijds zijn geografische verkoopbeperkingen – ook indirect – bijna altijd verboden. Lees hier meer over.

Informatieplichten

Voor webwinkels gelden op hun beurt vergaande informatieplichten. Zo moeten zij hun contactgegevens – inclusief e-mailadres – duidelijk op de website vermelden. Bij verkoop aan consumenten zijn de regels voor webwinkels zeer gedetailleerd en streng. Consumenten hebben bijvoorbeeld het recht om een via internet gesloten overeenkomst te ontbinden. Over dit recht en de manier van uitoefenen moeten webwinkels de consument voor het sluiten van de overeenkomst informeren. Als een webwinkel de juiste informatie niet (tijdig) meldt, riskeert hij (hoge) boetes van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Algemene voorwaarden

Voordat een webwinkel een beroep kan doen op algemene voorwaarden, moeten deze op juiste wijze van toepassing worden verklaard en op juiste wijze bekend worden gemaakt. Bij overeenkomsten die via internet tot stand zijn gekomen, gelden bijzondere regels voor het bekend maken. Voor dienstverrichters is dit vrij eenvoudig, zij kunnen volstaan met een verwijzing naar een webadres waar de voorwaarden te vinden zijn. Voor niet-dienstverrichters geldt een strenger regime; zij moeten de algemene voorwaarden zodanig ter beschikking stellen  dat zij opgeslagen kunnen worden.

Belangrijk is dus te weten of er sprake is van een dienst. Vele werkzaamheden vallen daaronder, zoals die van makelaars, de detailhandel en de advocatuur. Er bestaat echter ook een grote groep van uitzonderingen, dus het is zaak om hier goed onderzoek naar te doen.

Wilt u op de hoogte blijven van de juridische ontwikkelingen rondom e-commerce?  Houdt dan onze website in de gaten. Wilt u meer weten over de regels voor webwinkels? Neem dan contact op met Gijs van Midden (mededingingsrecht), Ingrid Reimert of Annelies van der Ploeg (contractenrecht).