Hof: kabinet moet met grenspomphouders om tafel

Meer artikelen over:Tankstationcontracten

Het Gerechtshof Den Haag heeft gisteren in een door Dirk van den Berg aanhangig gemaakt hoger beroep bepaald dat de door de stichting van grenspomphouders “De Grens Bereikt!” verzochte preprocessuele comparitie er zal komen. Dit is een rechtszitting waarin onder leiding van een rechter wordt onderzocht of er tussen partijen een oplossing kan worden bereikt. De Rechtbank Den Haag had het verzoek van de stichting in oktober vorig jaar afgewezen.

De stichting wil met de Staat (Staatssecretaris van Financiën) in gesprek om een compensatieregeling tot stand te brengen voor de grenspomphouders die zwaar zijn getroffen door de recente verhogingen van brandstoffenaccijns en BTW in Nederland. Er is daardoor een aanzienlijk prijsverschil ontstaan met de buurlanden België en Duitsland, met als gevolg dat veel Nederlanders uit de grensstreek over de grens tanken. Zodoende zijn de omzetten van de grensstations sinds 2014 ernstig teruggevallen, en veel grensstations zijn onder deze omstandigheden niet meer winstgevend te exploiteren.

De Staat heeft een gesprek met de stichting over schadevergoeding tot nu toe afgehouden, en ontkent aansprakelijk te zijn voor de schade. Het Gerechtshof heeft nu bepaald dat dat gesprek onder leiding van een rechter van de Haagse Rechtbank toch moet gaan plaatsvinden. De stichting wil graag zo snel mogelijk een goede regeling voor de grenspomphouders bereiken, omdat zij anders hun bedrijven zullen moeten sluiten. Als niet direct een regeling wordt bereikt, dan kan de zitting in ieder geval worden gebruikt om in opdracht van beide partijen een deskundige te benoemen die onafhankelijk onderzoek doet naar de gevolgen van de maatregelen voor de pomphouders. Het Hof vindt de door de stichting gevraagde maatregel daarvoor een geschikt instrument, en heeft met zoveel woorden overwogen dat het feit dat de Staat niet bereid is over een schikking te praten, geen reden kan zijn om van het gelasten van een dergelijke comparitie af te zien.

De preprocessuele comparitie is in 2013 ingevoerd in het kader van de wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM), en is te vinden in artikel 1018a Rv. Voor zover bekend is het verzoek van de stichting het eerste verzoek tot het houden van zo’n preprocessuele comparitie dat op grond van dit wetsartikel is ingediend.

Zie hier de beschikking van het Hof Den Haag.