Nieuws

Tijdelijk klachtenloket rentederivaten MKB bij Kifid geopend!

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft vandaag (maandag 26 januari 2015) het tijdelijk loket voor de behandeling van geschillen tussen kleine MKB-bedrijven en banken over rentederivaten geopend. Deze klachtenvoorziening wordt op verzoek van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) aan betrokken ondernemers aangeboden. De regelementen voor de procedures bij dit tijdelijk loket zijn ook gepubliceerd.
Lees verder ›

De aftopping van topinkomens en beëindigingsvergoedingen anno 2015: vragen te over

Sinds 1 januari 2013 maximeert de Wet normering topinkomens, de WNT, de beloning en de beëindigingsvergoedingen van de hoogst leidinggevenden in de (semi-)publieke sector. Er is al een aanpassingswet, een uitvoeringsbesluit, een regeling bezoldigingscomponenten, er zijn beleidsregels en sectorale regelingen. Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT heeft aangenomen, mag per 1 januari 2015 het
Lees verder ›